Open Procurement Albania

LOTI 2- “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.5004, Zall-Herr, Qendër Tiranë”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Reparti Ushtarak nr.5004, Zall-Herr
Tender object LOTI 2- “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.5004, Zall-Herr, Qendër Tiranë”
Reference No. REF-49000-11-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 271 312,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 08-11-2022
Last date of Submitted Documents 09-12-2022
Tender Held Date 09-12-2022
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98, pika 1, germa ç) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-49000-11-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data