Open Procurement Albania

Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër
Tender object Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”
Reference No. REF-52968-12-12-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 488 657,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 13-12-2022
Last date of Submitted Documents 04-01-2023
Tender Held Date 04-01-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit të marrëveshjes kuadër të përcakturar për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Në zbatim të pikës b), të nenit 98 të Ligjit Nr.162/2020 ku përcaktohet se “...në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme...”
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 10 datë 30 Janar 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-52968-12-12-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data