Open Procurement Albania

Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite
Reference No. REF-54702-12-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 741 668,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 23-12-2022
Last date of Submitted Documents 23-01-2023
Tender Held Date 23-01-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 (dy) vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Ne zbatim te germes b) te pikes 1 te nenit 98 te të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-54702-12-22-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Standart Shqiptar

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data