Open Procurement Albania

Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikëqyrjes Policore”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Autoriteti i Mbikëqyrjes Policore
Tender object Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikëqyrjes Policore”
Reference No. REF-54834-12-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 822 730,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-12-2022
Last date of Submitted Documents 04-01-2023
Tender Held Date 04-01-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1.“ALSTEZO” SH.A
2. “TENDENCE 3A SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALSTEZO
 • The winning bid ALL without vat 2 660 000,00
  Bidder Announcement date 03-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALSTEZO viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-54834-12-22-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data