Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
2 14 78 404,252,225 75 403,305,539 25,071,897

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 18 Soya-bean oil, Refined + Glucose anhydrous (as Glucose monohydrate) + Alanine + Arginine + Aspartic acid + Calcium chloride anhydrous (as Calcium chloride dihydrate) + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (as Lysine hydrochloride) + Magnesium sulphate anhydrous (as Magnesium sulphate heptahydrate) + Methionine + Phenylalanine + Potassium chloride + Proline + Serine + Sodium acetate anhydrous (as Sodium acetate trihydrate) + Sodium glycerophosphate, Hydrated + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine 1440 ml Flakon
2,027,718 Announced the Winner Rejsi FARMA SHPK 2 896.74 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 21 Human Albumine 20%-50 ml Flakon
3,220,650 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 3 220.65 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 22 Magnesium sulphate 25%-10ml Ampule
95,600 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 47.80 leke per njeis
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 23 Paracetamol 10 mg/ml - 100 ml Flakon
565,020 Announced the Winner Rejsi FARMA SHPK 61.78 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 25 Sodium Bicarbonate 8.4%-10ml Ampule
459,000 Announced the Winner EDNA - FARMA SHPK 51 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 26 Sodium chloride 0.9% - 500 ml Flakon
10,380,000 Announced the Winner MEDICAMENTA SHPK 103.7 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 24 Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate 500 ml Flakon
6,798,000 Announced the Winner EDNA - FARMA SHPK 113 leke per njesi.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 27 Dopamine 50 mg/5 ml Ampule
25,288 Announced the Winner MEGAPHARMA SHPK 72.25 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 28 Midazolam 15 mg/3 ml Ampule
499,500 Announced the Winner INCOMED SHPK 111 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 29 Pancuronium bromide 4 mg/2 ml Ampule
8,640,000 Announced the Winner Aldosch-Farma SHPK 216 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 30 Propofol 10 mg/ml - 20 ml Ampule
1,236,880 Announced the Winner Rejsi FARMA SHPK 61.78 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 8 Fluconasole 100 mg/50 ml Flakon
598,000 Cancelled Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator, Tocilizumab 400mg/20ml” për nevojat e QSUT-së për situatën anti COVID -19 25,056,581 Announced the Winner INTERMED SHPK 25,056,400.00
Ministry of Health Ministry of Health Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19 : Loti 8 - Blerja barna Omeprazol 40 mg/vial flakon.(VKM Nr. 313, datë 18.4.2020) Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19 - Loti 5 - Blerje barna Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/tabletë. (VKM Nr. 314, datë 18.4.2020). Signed the Contract Rejsi FARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Blerje barna kundër Coronavirus COVID–19: Loti 9 - Blerje barna Propofol 10 mg/ml – 50 ml Flakon. (VKM Nr. 320, datë 18.4.2020) Signed the Contract Rejsi FARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 10 Blerje barna Beclomethasone + Salbutamol 80 mcg+1600 mcg flakon (VKM Nr. 315, datë 18.4.2020) Signed the Contract MEDICAMENTA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 3 - Blerje barna Ribavirin 200 mg tabletë/kapsulë (VKM Nr. 318, datë 18.4.2020) Signed the Contract Rejsi FARMA SHPK

SUPPORTERS


The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.