Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
137 853 20962 82,239,892,103 16,320 64,882,212,317 47,557,604,882

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana “FURNIZIM - VENDOSJE DRITARE DHE DYER PER DEKANATIN” 3,488,288 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Shërbim i gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit për SUT, për nevoja emergjente” 10,183,671 Announced the Winner Sori-al SHPK 10,124,751.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres Kite Reagente për Laboratorët e Shëndetit Publik 2,250,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 2,098,800.00
Psychiatric Hospital of Elbasan Psychiatric Hospital of Elbasan Blerje lënde ngrohëse Pellet-Briket për Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat në varësi të tij ,qendra Jeta Cërrik ,Shtepiza e Mbrojtur Drita pranë qendrës Balashe Elbasan 16,159,372 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje e Ashensorëve të QSUNT”, për 24 muaj 12,144,672 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Loti 2. Çinstalim , transferim dhe Instalim të aparaturës -Skopi , modeli Siemens/Iconos R100 2,566,667 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Loti 1. Çinstalim , transferim dhe Instalim të aparaturave: -Skaner , modeli Toshiba/TSX-021B dhe Grafi-Skopi modeli Toshiba/R-F Winmind+Radrex 3,860,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Loti 3. Çinstalim , transferim dhe Instalim të aparaturës –Mamografi , modeli Giotto /Image 3DL 480,000 Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësite shpenzuese të Universiteti i Mjekesise Tirane 1,836,781 Announced Procurement
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje Shtypshkrime 3,193,257 Announced the Winner Adel CO SHPK 2259385 lekë për njësi
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion "Evadimi dhe trajtimi infekteve spitalore" 1,984,000 Announced the Winner MEDI-TEL SHPK 1,624,000.00
Compulsory Health Insurance Fund Compulsory Health Insurance Fund F.V. Unite Dentare për kujdesin dentar të fëmijët 11,401,260 Announced Procurement
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder F.V i oxhakeve te gazrave te kaldajave 1,393,601 Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana ”BLERJE SIGURACIONI PËR SIGURIMIN E JETËS, SHËNDETIT TË STUDENTIT SPECIALIZANT” 5,984,759 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës “Rikonstruksion në Spitalin Rajonal Kukës”-Shtese kontrate 29,627,731 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës ‘‘Blerje materiale radiologjie per SRD-ne’’ 1,138,500 Announced the Winner SAER MEDICAL SHPK 1,131,500.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana “Blerje biletë avioni vajtje Tiranë-Bolognia, dhe biletë kthimi Bolognia-Tiranë”, për 2 persona. Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana BLERJE MATERIALE KANCELARIE PËR NJËSITË SHPENZUESE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË 2,033,985 Announced Procurement
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Blerje paisjesh kompjuterike për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë 5,574,872 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital "Realizim punimesh per rikostruksion ambienti ku do te instalohet paisja CT Skaner ne SUT" 4,166,000 Announced Procurement
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane "F.V. paisje mjekesore dhe mobilimi per qendrat shendetesore" 21,393,900 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 5 Nadroparine sodium 1,828,733 Announced the Winner FLORIFARMA SHPK 1,828,700.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 6 Tinzaparine sodium 12,682,514 Announced the Winner EVITA SHPK 12,679,000.00
Ministry of Health Ministry of Health “F.V pajisje për matjen e densitometrisë kockore për strukturat shëndetësore” 18,760,000 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier Blerje Materiale Mjekimi per Sherbimin e Hemodinamikes per Nevojat e Spitalit Rajonal Memorial Fier 18,683,250 Announced the Winner O.E.S DISTRIMED - MONTAL 18,672,100.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Shërbim i mirëmbajtjes së pajisjeve të mamografisë lëvizëse 8,463,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Gramsh Hospital Service Directorate of Gramsh Evadimi Mbetjeve Spitalore 3,000,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Furnizim vendosje pajisje mjekesore, Mikroskop operator per okulistiken e Spitalit Korce 8,300,000 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Shërbim evadimi të mbetjeve urbane për SUT” – Marrveshje kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara për një periudhë 24 mujore 8,051,097 Announced the Winner
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Furnizim me lënde ngrohese Pelet 6,630,000 Announced Procurement

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.