Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
141 973 24927 116,842,753,131 18,660 92,503,553,207 75,200,767,179

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës BLERJE MATERIALE PËR KIRURGJINË E KATARAKTËS PËR SPITALIN RAJONAL DURRËS 4,546,300 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Furnizim vendosje kokë goditëse për pajisjen mjekësore Lithotripter prodhues STORZ MEDICAL/ose ekuivalent 5,739,000 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Furnizim Vendosje pajisje Mjekësore Kolonë Endoskopie” për QSRT “Shefqet Ndroqi 9,925,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje lende djegese per ngrohje (briket-pellet) 15,112,500 Announced the Winner ALCANI SHPK 14,430,000.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti i pare: “Blerje Filma radiologjike dhe solucione zhvilluese, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 1,235,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti i dyte: “Blerje filma per Aparat Dry pix 700, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 3,300,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale, për nevoja spitalore. 3,712,822 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Furnizim dhe vendosje chiller inverter per repartin e pediatrise per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore 3,169,500 Announced the Winner KLIMA TEKNIKA TB2 2,980,000.00
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Blerje kite ,reagente dhe materjale konsumi per Laboratoret per Aparatin 3CT 5CT Diatron , SAT -450 , I-Chroma Reader ,Maglum 800, Saior, CoaData I-Smart dhe Cobus Scan 500 / ose ekuivalent 27,556,990 Announced the Winner Genius SHPK 27,444,870.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Karta, reagente dhe aksesorë të tjerë për Lab e Imuno-hematologjisë, dhe Bankat e gjakut në Tiranë, përfshirë vënien e pajisjeve në përdorim” 29,988,290 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore për nevoja të Drejtorisë Spitalit Rajonal Dibër 6,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot.1 “Mirëmbajtja “full risk” e pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips” 23,108,800 Announced Procurement
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 2 “Mirëmbajtja “full risk” e pajisjes mjekësore të prodhuesit Siemens” 10,080,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti nr 1 – Blerje Materiale elektrike 1,239,500 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti nr 2 – Blerje Materiale hidraulike 503,317 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti nr 3 – Blerje Aksesore per dyer dhe dritare 176,667 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti nr 4 – Blerje Pompa 989,862 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti I Blerje Materiale Mjekimi te pergjithshme 17,754,400 Announced the Winner MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK 17,587,000.00
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier Mirëmbajtje Full Risk për Autoklavat 7,200,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner MSE 7,200,000.00
Hospital Service Directorate of Mat Hospital Service Directorate of Mat Loti Nr.1: “Blerje materiale mjekimi të përgjithshme” 1,778,120 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Mat Hospital Service Directorate of Mat Loti Nr.2: “Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale 1,720,849 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Blerje materiale hidraulike, elektrike si dhe materiale te tjera” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore 9,914,425 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Shërbim i trajtimit dhe asgjesimit te mbetjeve spitalore per mbulimin e nevojave spitalore per nje periudhe 12 (dymbedhjete) mujore 7,201,750 Announced the Winner V.A.L.E. RECYCLING 5,401,500.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Lot.1 “Kite, reagentë e aksesorë të tjerë të nevojshëm për testime në laboratorin e agjentëve infektivë” 102,979,000 Announced the Winner Pegasus SHPK 101,419,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Lot.2 “Pllaka një përdorimëshe me reagent për përcaktimin e shpejtë të grupit ABO/RhD” 4,170,600 Announced the Winner Laser Med SHPK 4,158,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Lot.3 “Reagentë ABO/Fenotip Rh/Kell për bankat e gjakut në rrethe” 2,154,300 Announced the Winner FEDOS SHPK 2,154,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Lot.4 “Solucione për Cell Counter, Koagulometër dhe pH-metër për laboratorin e kontrollit të cilësisë, si edhe Kuveta për hemoglobinometër” 4,167,250 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 4,147,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Shërbim-mirëmbajtje të ashensorëve në QSRT “Shefqet Ndroqi“, për Njësinë Kavajë - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik të suksesshëm, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj 1,289,043 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Blerje materiale elektrike, mekanike dhe hidraulike për nevoja të Spitalit Rajonal Lezhe - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj). 2,090,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Ndërhyrje në godinën A2 në QSUT për kthimin në gjëndje pune të shërbimeve shëndetësore 27,824,043 Announced the Winner “AGI KONS” shpk 27,773,060.00