Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
141 943 23939 108,497,804,287 18,015 84,483,277,119 65,411,161,282

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Certifikim i performancës së energjisë për Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT” 3,892,500 Re-Proclaimed Procurement
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Loti 2 - Mirembajtja e gazerave mjeksore, panelve diellore dhe kondicionerave 1,415,600 Re-Proclaimed and Announced the Winner CLIMACASA 1,340,520.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Loti 1 Blerje e pajisjeve mjekësore për shërbimin e Gastrohepatologjisë 8,716,667 Announced the Winner Montal SHPK 7,780,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Loti 2 Blerje e pajisjeve mjekësore për shërbimin e Urgjencës 3,294,033 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 2,963,000.00
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Shërbim organizimi i ceremonisë së diplomimit të studentëve 3,318,000 Announced the Winner OPTIMA COMMUNICATION sh.p.k 3,275,000.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Mbikqyrje punimesh ne objektin “Rikonstruksioni Spitalit Rajonal Diber “Rahim Xhika” 3,750,000 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje gjenerator per CT skaner” 3,550,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Mirdita Hospital Service Directorate of Mirdita Blerje Kite dhe Reagente per Nevojat e Spitalit 1,916,467 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 1:F.V. pajisje mjeksore per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore 7,014,417 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 2 F.V. pajisje spitalore per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore 6,633,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 3 :F.V pajisje mobilimi per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore 3,903,317 Announced Procurement
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora LOTI 4:F.V Sinjalistika per Urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore 782,000 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë dhe Durrës” 51,146,571 Announced the Winner “2Z KONSTRUKSION” shpk & “I.C.C GROUP” shpk 40,444,769.00
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Shtrim me asfalt per nevoja te SRV 2,241,160 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje materiale ortopedike dhe traumatologjike per Spitali Rajonal Durres 34,942,785 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Loti 1 - Shërbim mirëmbajtje/riparimi për prodhuesin GE dhe STORZ 6,448,333 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Loti 2- Shërbim mirëmbajtje/riparim për prodhuesin ESAOTE MYLAB 1,325,000 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Loti 3- Shërbim mirëmbajtje/riparim të prodhuesit CARMEX 200,000 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Mat Hospital Service Directorate of Mat “Loti Nr.1: “Blerje materiale mjekimi të përgjithshme” 903,658 Re-Proclaimed Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Blerje materale konsumi Alkool 96 gradë për përdorim spitalor” për mbulimin e nevojave 24 mujore. 2,897,632 Announced the Winner FLORFARMA SHPK 1,399,989.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Grumbullim, trajtim, asgjesim I mbetjeve spitalore 8,440,740 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje katrixhe për aparatin analizues” 9,762,331 Announced the Winner OES Distrimed SHPK 9,750,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion “Blerje kite reagente për testimin me metodën NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike)” 72,000,000 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Lot 1 Acetylcisteine 328,714 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 2 Captopril 5,713 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 3 Alprazolam 4,791 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 4 Pheniramine maleate 59,766 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 5 Sodium Chloride 122,207 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 6 Miconazole nitrate 44,564 Announced Procurement
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana loti 7 Chlarithromycin 118,296 Announced Procurement

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.