Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
137 860 21249 82,906,085,108 16,426 65,713,665,139 48,493,444,922

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Loti 26: Blerje Metronidazole Signed the Contract PARTNERS PHARMA
Psychiatric Hospital of Elbasan Psychiatric Hospital of Elbasan Lot 8 Haloperidol 17,600 Announced the Winner TRIMED SHPK 17,500.00
Psychiatric Hospital of Elbasan Psychiatric Hospital of Elbasan Lot 5 Clozapine 322,400 Announced the Winner TRIMED SHPK 300,000.00
Psychiatric Hospital of Elbasan Psychiatric Hospital of Elbasan Lot 6 Haloperidol 1,221,500 Announced the Winner TRIMED SHPK 1,218,000.00
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Furnizim me lende djegese per ngrohje (briket pelletMarrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat (24 muaj” 7,032,780 Announced the Winner ALCANI SHPK 7,024,878.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 6. Ceftriaxone 1 gr Flakon/ Flakon + ampule (hollues) 4,562,250 Announced the Winner MEDICAMENTA SHPK 4,500,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 2 - Pajisje anestetike dhe te frymemarrjes; 9,368,517 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 5,870,000.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Materiale per impjantistiken 1,337,339 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 37. Human plasma proteins (thereof Immunoglobulin at least 95%) + .. (50 mg + 6 mg + 6 mg + 38 mg)/1 ml - 50ml Flakon 1,326,444 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,326,430.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 36. Human Albumin Serum 20% - 50 ml Flakon 1,655,622 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,655,576.00
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora “Blerje e paketave Katarakte për Okulistikën për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë„-Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 1 vjeçar (12 muaj) 4,996,500 Announced the Winner Gen-Alb Farma SHPK 4,892,500.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje Furnizim Barna Mjeksor (Oxygen) 11,536,080 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 11,536,080.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Blerje bari Noradrenaline (Noradrenaline tartrate x 8mg/4ml), për mbulimin e nevojave të QSUT deri në qershor 2022”. 1,862,415 Announced the Winner VINIFARMA SHPK 1,844,907.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital "Shërbime të Sigurmit të Pronës për SUT" 1,186,900 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Devoll Hospital Service Directorate of Devoll Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Devoll 2,931,684 Announced the Winner IGLI PELLET 2,684,640.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Sherbim Ngrohje", per ambientet e SUOGJ, "Mbreteresha Geraldine" 9,952,920 Announced Procurement
Compulsory Health Insurance Fund Compulsory Health Insurance Fund Shpenzime për Shtypshkrime të Regjistrave të Mjekut 1,979,957 Announced the Winner KRISTALINA K-H SHPK 1,779,563.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 7 Oxygen Gaz per perdorim mjekesor i lengshem x100% 4,062,000 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 6 Piperaciline + Tazobactam 4gr+500mg 90,270 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 5 Neostigmine bromide 0.5mg/1ml-1ml 84,640 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 4 Lanatoside C 0.4mg/2ml 15,870 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 3 Levofloxacin 5mg/ml- 100ml 83,160 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 2 Enoxaparine sodium 4000UI anti Xa/0.4ml-0.4ml 1,950,000 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 1 Dexamethasone 4mg/ml 200,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 1 “Ekokardiography” 39,700,000 Announced the Winner Montal SHPK 21,270,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Furnizim me lënde ngrohese Pelet 6,630,000 Announced the Winner AL-MEXWOOD 6,500,000.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Blerje Sistemesh te Marrjes se Gjakut 4,157,470 Announced the Winner GAMMA  2,988,152.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 73. Pancuronium bromide 30 mg/ml -1 ml Ampule 1,512,000 Announced the Winner FLORFARMA SHPK 1,512,000.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 32. Eptacog Alfa (Activated) (1mg/ml after reconstitution) 2mg/vial (100 KIU/vial) Flakon (pluhur) + set shoqërues per pergatitje dhe aplikim 18,142,125 Announced the Winner Pharma One SHPK 14,235,000.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital 23. Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i lengshem x 100% Litra 10,888,560 Announced the Winner " JOVAN FILO -GAS " 8,320,000.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.