Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
140 920 23401 102,178,644,612 17,709 80,947,203,961 62,059,630,301

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 24 - Pajisje mjekesore prodhues GE ose ekuivalent 28,315,837 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 25 - Pajisje mjekesore prodhues GMM ose ekuivalent 19,799,662 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 35 - Pajisje mjekesore prodhues JPI Health ose ekuivalent 588,414 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 52 - Pajisje mjekësore prodhues Osteosys C ose ekuivalent 448,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 58 - Pajisje mjekesore prodhues Storz ose ekuivalent 16,825,240 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça “Blerje materiale konsumi per injector kontrasti Scaner, per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1(nje) vjecar (12 muaj)”. 2,816,000 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Blerje shtretër vizite dhe shtretër elektrikë me tre funksione për Shërbimin e Sëmundjeve të Brëndshme dhe shtrat operator për SUT ” 16,059,886 Announced the Winner EUROMED SHPK 13,893,500.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana “Riparim-mirëmbajtje të ashensorëve në S. U.O.GJ. “Koco GLIOZHENI ”, 6,999,900 Announced Procurement
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje protoksid azoti 24 muaj 10,614,240 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 1 Goserelin acetate- 10.8 mg 1,255,801 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 2 Gemcitabine-1 gr 286,503 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje bari actinomycine D per nje periudhe 24 mujore 4,509,280 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 36 - Pajisje mjekësore prodhues Karl Storz ose ekuivalent 23,200,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 3 - Pajisje mjekësore prodhues Alcon ose ekuivalent 3,764,922 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital LOTI 1 - Materiale mjekimi te përgjithshme për nevoja spitalore 53,915,992 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital LOTI 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale për nevoja spitalore 106,081,700 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Blerje materiale mjekësore për shërbimin e hemodializës në qsunt” për 36-muaj, set për 1 (një) seancë trajtimi hemodialize” 223,650,522 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Loti 1 Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore 7,761,150 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Loti 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 7,112,015 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital "Shërbime të Sigurmit të Pronës për SUT" 2,000,000 Announced Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Sherbim per akomodimin e 2 menaxhereve turq” per Spitalin Rajonal Durres 3,115,129 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça “Blerje bulmet dhe nenproduktet e tij per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1(nje) vjecar (12 muaj)”. 5,066,796 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta, për QSUNT, për 12 muaj 1,764,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center "Blerje Bari Lot 52 ALTEPLASE 50 mg flakon (pluhur+hollues) të procedurës B2/2022", për mbulimin e nevojave 24 mujore" 28,759,692 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Loti 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore 8,305,552 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 10,186,941 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 1 MM1 Blerje materiale mjekimi per nevoja spitalore 12,733,700 Announced Procurement
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Loti 2 MM2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 11,232,493 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 14 - Antineoplastike dhe immunomodulatore, 2-cladribine 10 mg, Flakon/Ampulë 1,939,291 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,939,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, Loti 2 – Zhvendosje i nje pajisje CT Skaner Prodhues Siemens ose ekuivalent 3,533,333 Announced Procurement

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.