Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
135 841 20769 80,946,092,480 16,169 62,925,671,109 45,869,304,653

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Ministry of Health Lot 2 “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Siemens” 178,438,321 Announced the Winner MEDFAU SHPK 177,871,200.00
Ministry of Health Ministry of Health Lot 3 “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Toshiba” 21,315,893 Announced the Winner BNT Electronics SHPK 21,315,700.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore, Spitali Korçë” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj 917,430 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje materiale mjekësore për kataraktën - Lot 1 Materiale mjekësore për ndërhyrjen e Kataraktes 72,522,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje materiale mjekësore për kataraktën - Lot 2 – Materiale të përshtatshme për aparatin Alcon Infinity 22,002,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT” 34,775,999 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda Sherbimi i lavanterise dhe hotelerise ne pavionet e Drejtorise Sherbimit Spitalor Sarande 97,256,679 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 1 - Pajisje Mjekesore per Monitorimin e Pacientit; 2,324,687 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 2 - Pajisje anestetike dhe te frymemarrjes; 9,368,517 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 3- Pajisje Anestezie; 7,685,333 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 4 - Inhalirator; 250,726 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 5 - Pajisjet përinfuzion dhe injeksion; 260,208 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 6 - Pajisje per testimin e gjakut; 17,465 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore -Loti 7- Pajisje për Intubim; 293,775 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 8 - Hemofiltrues; 3,276,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 9 - Paisjet diaknostikuese me vizualizim; 546,970 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 10 - Pajisje Kardiake; 1,676,886 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 11 - Pajisje per Neuro-Pediatrine; 7,581,450 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 12 - Mikroskopë; 18,607,227 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 13 - Pajisje ndriçimi spitalore; 5,881,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 14 -Elektrobisturi; 1,749,183 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 15 - Sistem endoskopie; 17,040,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 16 - Sistem urodinamik; 3,415,000 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 17 - Inkubatore; 3,175,554 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 18 - Tavoline operacioni; 6,203,250 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 19 – Radiologji portative; 13,283,333 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 20 - Shtreter spitalore; 4,674,200 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 21 - Pajisje te tjera; 664,395 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë,Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore - Loti 22 – Fototerapi. 270,083 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje Materiale Specifike per Sherbimin e Neurokirurgjise 128,181,299 Announced Procurement

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.