Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
33 60 233 6,042,885,476 215 5,626,222,410 4,566,604,039

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata 1 Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 dhe shërbimet e tjera në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” për 12 muaj. Signed the Contract V.A.L.E. RECYCLING
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 dhe shërbimet e tjera në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” për 12 muaj. 2,987,400 Announced the Winner V.A.L.E. RECYCLING 2,412,900.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent 11,640,166 Signed the Contract OES Distrimed SHPK 11,633,280.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata 1 Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) Signed the Contract KRIJON SHPK
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Shërbim dezinfektimi për mbrojtjen nga Covid-19 7,459,267 Re-Proclaimed and Announced the Winner TIRANA TEKNOLOGJI 7,160,896.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Minikontrata 1 “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta SARS-Covid-2 për nevoja të NJVKSH-ve”, për një periudhë 12-mujore” Signed the Contract SWISSMED SHPK 23,500,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Lot 2: Materiale konsumi të përgjithshme për sektorin (SARS-COVID 2) 2,541,500 Announced the Winner KRIJON SHPK 2,460,500.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 1 – “Furnizim Vendosje X-Ray Tube për Skaner CT Brightspeed 16 slice prodhues GE ose ekuivalent” për nevoja emergjente në Urgjencën Covid 6,846,666 Signed the Contract Montal SHPK 6,846,600.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Lot.1 Kit/reagentë, materiale konsumi përpunim kite për manipulime në biologji molekulare (SARS-COVID 2) 1,259,975 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 10,918,700.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Lot 3: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me aparatin QIAsyphoni SP(SARS-COVID 2) 21,292,170 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 20,575,440.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Lot 4: Blerje Reagente dhe materiale konsumi për Ekstraktim me apartin QIAcube connect( SARS-COVID 2) 3,453,050 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 3,362,000.00
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta SARS-Covid-2 për nevoja të NJVKSH-ve”, për një periudhë 12-mujore” 201,150,000 Announced the Winner SWISSMED SHPK 23,500,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 2 Dalteparine 5000 IU (anti-Xa)/0.2ml Shiringe e para pergatitur
Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”. 9,811,200 Announced the Winner
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”. Signed the Contract
Ministry of Health Ministry of Health Minikontrata 1 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Signed the Contract EVITA SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 19 Glyceryl trinitrate 1 mg / 1 ml -50ml Flakon
207,200 Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK 1 036 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 10 Piperacillin + Tazobactam 4 gr + 500 mg Flakon
30,090,000 Signed the Contract FLORFARMA SHPK 479 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 5 Omeprazole 40 mg Flakon
33,725,000 Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK 358.5 leke per njesi
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata 1 Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
Signed the Contract MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Blerje oksigjen mjekesor për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit Rajonal Diber 2,764,800 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 2,764,800.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Shërbim për Dezinfektimin e SUT për luftimin e epidemisë COVID-19 për një periudhë 12 mujore” 7,946,880 Signed the Contract TIRANA TEKNOLOGJI 6,993,254.40
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Blerje Oksigjen Mjekesor 5,184,000 Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK 5,184,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Miratimi i tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin. Signed the Contract PFIZER OVERSEAS LLC
Hospital Service Directorate of Pogradec Hospital Service Directorate of Pogradec Blerje oksigjen mjekesor i gazte per DSHS Pogradec 2,297,549 Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK 2,297,549.00
Hospital Service Directorate of Mirdita Hospital Service Directorate of Mirdita Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite 2,419,200 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,419,200.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje oksigjeni gas mjeksor 6,912,000 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,912,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4 - për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00

SUPPORTERS


Databaza është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.