Open Procurement Albania

LOT 3 - “Blerje materiale konsumi ndihmese per sigurine dhe menaxhimin e mbetjeve infektive dhe sigurimin e transportit të mostrave të testimit Covid - 19, për nevojat e Sektorit/ laboratorit të ISHP-së”

Contracted Institution Public Health Institute of Tirana
Tenderer Institution Public Health Institute of Tirana
Tender object Blerje reagent, materiale konsumi etj për kryerjen e testimeve për Covid - 19
LOT 3 - “Blerje materiale konsumi ndihmese per sigurine dhe menaxhimin e mbetjeve infektive dhe sigurimin e transportit të mostrave të testimit Covid - 19, për nevojat e Sektorit/ laboratorit të ISHP-së”
Reference No. REF-64759-07-08-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 714 083,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 09-07-2020
Last date of Submitted Documents 03-08-2020
Tender Held Date 03-08-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj nga nga data e nenshkrimit te MK per sejcilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Instituti i Shëndetit Publik Tiranë REF-64759-07-08-2020
  Announcement of Procurement Nr. 42 datë 13 Korrik 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.