Open Procurement Albania

Miratimi i tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin.

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Miratimi i tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin.

______________________________
Efektet financiare
Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2021.
Reference No. .
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Miratim tekst-Marreveshje me Akt Normativ (Vaksinat Anti-covid)
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-06-2021
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PFIZER OVERSEAS LLC
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Marrëveshja për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në marrëveshje nga Pfizer Overseas LLC, nuk do të publikohet në asnjë website të institucioneve apo në “Fletoren zyrtare”.

  - Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit, të miratimit apo që janë pjesë e procesit kanë detyrimin të mos bëjnë publike marrëveshjen bashkëlidhur këtij akti normativ apo pjesë të saj.

  Detyrimet e organeve shtetërore dhe përjashtimet nga detyrimet për furnizimin e vaksinës anticovid, të përcaktuara në Aktin Normativ nr. 1, datë 10.1.2021 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, janë të njëjta edhe për furnizimin e vaksinës kundër Covid-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi, furnizuar për Shqipërinë nga “Human Vaccine” LLC, sipas kushteve të tekstit të marrëveshjes bashkëlidhur këtij akti normativ

  - Akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  - AKT NORMATIV nr.24 date 16.06.2021 Per Miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij akti normativ.

  Ligj Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021"
  ndryshuar me:
  1. AKT NORMATIV Nr.4, datë 5.2.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar , i miratuar me Ligj Nr. 25/2021
  2. AKT NORMATIV Nr. 8, datë 22.3.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  3. AKT NORMATIV Nr. 18, datë 14.4.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  - Akt Normativ Nr. 28, Datë 6.7.2021 Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas Llc dhe Ministrisë Së Shëndetësisë Dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin.
  - LIGJ Nr. 95/2021 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 28, datë 6.7.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin