Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19

Contracted Institution Public Health Institute of Tirana
Tenderer Institution Public Health Institute of Tirana
Tender object Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19
Reference No. REF-69601-08-25-2020(Minikontrata 1)
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-02-2020
Last date of Submitted Documents 23-09-2020
Tender Held Date 26-08-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1. KRIJON SHPK
2. Biometric Albania SHPK
3. Al Medical SHPK
4. FEDOS SHPK
5. DMD GROUP SHPK
6. BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION SHPK
7. SWISSMED SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Biometric Albania SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 06-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 29 190 000,00
  Contract date 23-10-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. Gamma shpk nuk ka paraqitur asnjë dokument kualifikues përveç një ekstrakti nga QKB-ja. Nuk ka ofertë ekonomike.

  2. Euromed nuk ka paraqitur asnje dokument kualifikues, përveç një vërtetimi nga OSHEE të pavlefshëm. Nuk ka ofertë ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Instituti i Shëndetit Publik Tiranë REF-69601-08-25-2020(Minikontrata 1)
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.