Open Procurement Albania

Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates me Covid 19 per DSR Diber

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Dibër
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Dibër
Tender object Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates me Covid 19 per DSR Diber
Reference No. REF-69499-08-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 084 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-08-2020
Last date of Submitted Documents 04-09-2020
Tender Held Date 04-09-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. Euromed shpk
2. Malbertex shpk
3. Greemed shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GREEMED SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 072 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2 486 400,00
  Contract date 29-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar subjektet e meposhteme :
  1. Malbertex pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :
  - Nuk plotëson kërkesën tekniko-profesione të përcaktuar në pikën C të seksionit 2.3 pasi ofertuesi nuk ka paraqitur asnje nga mostrat e kërkuara.
  - Nuk ka paraqitur vertetim mbi shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2020 ne te gjitha pikat e ushtrimit te aktivitetit sipas ekstraktit te shoqerise .

  2.Euromed pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem:
  - Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri eshte per muajin Qershor 2020 nderkohe qe mqs data e mbylljes se procedures ka qene 04/09/2020 ne te duhet te ishte perfshire edhe likujdimi i fatures se muajit Korrik 2020.
  - Nuk ka paraqitur vertetim mbi shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2020 ne te gjitha pikat e ushtrimit te aktivitetit sipas ekstraktit te shoqerise .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër REF-69499-08-24-2020
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 62 datë 31 Gusht 2020
  Bidder Announcement Buletini Nr. 82 datë 05 Tetor 2020
  Signing of the Contract Buletini Nr. 89 datë 19 Tetor 2020

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.