Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
137 853 20929 82,018,864,404 16,302 64,813,336,295 47,504,434,933

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
National Emergency Service National Emergency Service Blerje set urgjence 21,876,033 Announced the Winner Gen-Alb Farma SHPK 21,473,500.00
Dispansery, Tiranë Dispansery, Tiranë Blerje Kite Reagente dhe Materiale Konsumi per laboratoret 1,183,333 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Furnizim Vendosje Tavoline Operatore – Ortopedike dhe Sistem radiografik Krah-C i levizshem 8,700,000 Announced Procurement
Ministry of Health Ministry of Health “Blerje pajisje mjekësore për QKTRF” 4,989,366 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 5 Methotrexate solution for injection in prefilled syringe x 10mg/0.4ml 731,075 Announced the Winner FUFARMA SHA 731,040.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 4 Methotrexate solution for injection and infusion x 500mg/10ml ose 20 ml 1,410,737 Announced the Winner FUFARMA SHA 1,410,600.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion "Evadimi dhe trajtimi infekteve spitalore" 1,984,000 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna të përdorimit specifik” 1,468,170 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna për shërbimet e specializuara dhe kirurgjinë” 20,470,506 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Gazra mjekësorë” 33,920,640 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna për shërbimet e sëmundjeve të brendshme” 5,848,947 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Barna të përdorimit të përgjithshëm” 27,587,756 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit Kukës 110,994,433 Announced the Winner “AGI KONS” shpk 105,944,488.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça “Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj 15,510,000 Announced the Winner IGLI PELLET 15,477,000.00
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora F.V pajisje per okulistiken per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore 8,333,333 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 4 – Inhalator 250,726 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 5 Pajisjet përinfuzion dhe injeksion 260,208 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 6 Pajisje per testimin e gjakut 17,465 Announced Procurement
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 21 Pajisje te tjera 664,395 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital "Realizim punimesh per rikostruksion ambienti ku do te instalohet paisja CT Skaner ne SUT" 4,166,000 Announced Procurement
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier Blerja e paketes se kataraktes 16,267,200 Announced Procurement
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e ortopedisë, për nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” 10,333,720 Announced the Winner Layo” SHPK & Trimed 10,329,900.00
Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë Blerje Paisje Mjekesore per Orl dhe Pneumologjine 2,099,500 Announced the Winner EUROMED SHPK 2,039,700.00
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana FV Pajisje Mjeksore 21,310,500 Announced Procurement
Trauma University Hospital Trauma University Hospital “Shërbim evadimi të mbetjeve urbane për SUT” – Marrveshje kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara për një periudhë 24 mujore 8,051,097 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Kurbin Hospital Service Directorate of Kurbin BLERJE ECHO GJINEKOLOGJIKE PER NEVOJA TE DSHS-KURBIN 3,100,000 Announced the Winner FEDOS SHPK 3,050,000.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës ‘‘Blerje materiale radiologjie per SRD-ne’’ 1,138,500 Announced Procurement
Hospital Service Directorate of Gramsh Hospital Service Directorate of Gramsh Blerje pelet briket per ngrohje 7,920,000 Signed the Contract ALCANI SHPK 7,096,320.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem” 1,601,000 Signed the Contract Biometric Albania SHPK 1,600,900.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). 70,770,000 Announced the Winner EVITA & PEGASUS 70,770,000.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.