Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
137 855 20989 82,307,890,240 16,336 65,003,738,820 47,662,105,855

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje BLERJE OKSIGJEN GAS MJEKSOR 9,998,899 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal “Memorial” Fier Spitali Rajonal “Memorial” Fier “Blerje materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore, Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 13,705,188 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Furnizim Vendosje Tavoline Operatore – Ortopedike dhe Sistem radiografik Krah-C i levizshem 8,700,000 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 8,300,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder “Riparim, mirmbajtje impianistike“ 4,999,936 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder ’’Riparim mirëmbajtje e objekteve ndertimore 5,488,152 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder “Riparim, mirmbajtje impianistike“ 4,999,936 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Lot 5: Methylprednisolone/40 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) 1,289,020 Njoftuar Fituesi TRIMED SHPK 1,226,137.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Lot 4: Methylprednisolone/500 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) 4,263,054 Njoftuar Fituesi TRIMED SHPK 4,158,180.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Lot 3: Piperacilline + Tazobactam/4 gr + 500 mg/Flakon 7,652,711 Njoftuar Fituesi CARPATHIA ALBANIA Sh.p.k 6,779,496.00
Ministria e Shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë “Blerje pajisje mjekësore për QKTRF” 4,989,366 Njoftuar Fituesi Montal SHPK 2,787,000.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Blerje aparatura mjekesore 7,809,417 Njoftuar Fituesi MSE 6,800,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 3 Methotrexate solution for injection x 50mg/2ml 468,338 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 6 Bleomycine sulphatw lyophilized power x15mg flakon/ampul 1,567,485 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 7 L-asparaginazw powder and solvent for solution for injection x 10000 IU vial flakon/ampule 894,773 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 8 Vinblastine (solution for injection x 1mg/ml flakon/ampule 1,763,421 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 9 Vincristine (solution for injection x 1mg/ml flakon/ampule 1,967,716 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 2 Cisatracurium solution for injection or infusion*2mg/ml flakon/ampule 606,883 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 10 Mercaptopurine 50 mg tablet 114,948 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 11 Dactinomycine powder for inject X 0.5 mg flakon/ampule 272,742 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 12 Pentoxiphylline sol for inject 20 mg/ml flakon/amp 241,980 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 13 Atovaquone+ Proguanil 250 mg + 100 mg tab 6,857 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 14 Benzathine Benzylpenicilline Powder for susp for inject x 1.2 M UI/2.5 ml flakon/ amp 212,263 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 15 Mefloquine 250 mg 8,464 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 16 Streptomycine 1gr powder for injection flakon/ampule 198,035 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 17 Meglumine Antimonate inj x1.5g/5ml 35,790 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 18 Enoxime concentrate for sol for inj100 mg/20ml flakon/ampule 622,853 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 19 Propafenon hydrochloride 35mg/10 ml flakon/amp 58,558 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 20 Verapamil 5mg/2ml flakon/ampule 206,287 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 21 Flecainide acetato 100mg tab 18,632 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë FV Pajisje Mjeksore 21,310,500 Njoftuar Fituesi EUROMED SHPK 20,969,000.00

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.