Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
140 920 23401 102,178,644,612 17,708 80,942,704,161 62,055,846,501

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 24 - Pajisje mjekesore prodhues GE ose ekuivalent 28,315,837 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 25 - Pajisje mjekesore prodhues GMM ose ekuivalent 19,799,662 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 35 - Pajisje mjekesore prodhues JPI Health ose ekuivalent 588,414 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 52 - Pajisje mjekësore prodhues Osteosys C ose ekuivalent 448,000 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 58 - Pajisje mjekesore prodhues Storz ose ekuivalent 16,825,240 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë “Blerje materiale konsumi per injector kontrasti Scaner, per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1(nje) vjecar (12 muaj)”. 2,816,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Blerje shtretër vizite dhe shtretër elektrikë me tre funksione për Shërbimin e Sëmundjeve të Brëndshme dhe shtrat operator për SUT ” 16,059,886 Njoftuar Fituesi EUROMED SHPK 13,893,500.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë “Riparim-mirëmbajtje të ashensorëve në S. U.O.GJ. “Koco GLIOZHENI ”, 6,999,900 Shpallur Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Blerje protoksid azoti 24 muaj 10,614,240 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 1 Goserelin acetate- 10.8 mg 1,255,801 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 2 Gemcitabine-1 gr 286,503 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje bari actinomycine D per nje periudhe 24 mujore 4,509,280 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 36 - Pajisje mjekësore prodhues Karl Storz ose ekuivalent 23,200,000 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 3 - Pajisje mjekësore prodhues Alcon ose ekuivalent 3,764,922 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës LOTI 1 - Materiale mjekimi te përgjithshme për nevoja spitalore 53,915,992 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës LOTI 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale për nevoja spitalore 106,081,700 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Blerje materiale mjekësore për shërbimin e hemodializës në qsunt” për 36-muaj, set për 1 (një) seancë trajtimi hemodialize” 223,650,522 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Loti 1 Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore 7,761,150 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër Loti 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 7,112,015 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës "Shërbime të Sigurmit të Pronës për SUT" 2,000,000 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Sherbim per akomodimin e 2 menaxhereve turq” per Spitalin Rajonal Durres 3,115,129 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë “Blerje bulmet dhe nenproduktet e tij per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik – ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1(nje) vjecar (12 muaj)”. 5,066,796 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta, për QSUNT, për 12 muaj 1,764,000 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" "Blerje Bari Lot 52 ALTEPLASE 50 mg flakon (pluhur+hollues) të procedurës B2/2022", për mbulimin e nevojave 24 mujore" 28,759,692 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Loti 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore 8,305,552 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 10,186,941 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 1 MM1 Blerje materiale mjekimi per nevoja spitalore 12,733,700 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan Loti 2 MM2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore 11,232,493 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti 14 - Antineoplastike dhe immunomodulatore, 2-cladribine 10 mg, Flakon/Ampulë 1,939,291 Njoftuar Fituesi LEKLI SHPK 1,939,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, Loti 2 – Zhvendosje i nje pajisje CT Skaner Prodhues Siemens ose ekuivalent 3,533,333 Shpallur Procedura

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.