Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
135 841 20769 80,946,092,480 16,169 62,925,671,109 45,869,304,653

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Psikiatrik Vlorë Spitali Psikiatrik Vlorë Loti I – Biokimik + Koagulim 2,195,800 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Transport dhe asgjesim i mbetjeve te rrezikshme Spitalore” për Spitalin Rajonal Durrës. 13,400,000 Shpallur Procedura
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 Mirembajtje Korrektuese dhe Parandaluese per dixhitalizuesin Fujifilm FCRXL2 dhe Printer Fujifilm DRYPIX 7000 1,227,276 Lidhur Kontrata ALBAPHOTO SHPK 1,225,000.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Kite dhe Reagente per Laboratoret 3,000,000 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje bari Taliglucerase alfa 200 UI, për Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve në QSUT për vitin 2021 (për 12 muaj). 197,836,842 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 197,836,747.50
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Loti 1 Materiale per Laboratorin Klinik-Biokimik 2,814,000 Njoftuar Fituesi GAMMA  2,378,020.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Furnizim me barin Fentanyl 50 MCG/ML-10 ML per mbulimin e nevojave. 8,231,933 Njoftuar Fituesi EDNA-FARMA - E v i t a 8,229,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e Beratit - Loti 2:F.V pajisje Hotelerie për Maternitetin e Beratit 9,252,339 Lidhur Kontrata MUCA 5,723,100.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Evadimi i mbetjeve te rrezikshme Spitalore: Loti 2 - Pjese trupi dhe organe 1,208,000 Njoftuar Fituesi MEDI-TEL SHPK 1,089,600.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec Blerje kite & reagente dhe materiale mjekesore 4,649,010 Njoftuar Fituesi Biochem Nrp SHPK 25 619 leke per njesi.
Qendra Shendetesore Klos Mat Qendra Shendetesore Klos Mat Ilace dhe materiale mjeksore 1,090,269 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Evadimi i mbetjeve te rrezikshme Spitalore: Loti 3 - Mbetje qe permbajne supstanca kimike 604,000 Njoftuar Fituesi V.A.L.E. RECYCLING 560,000.00
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 110,979,757 Njoftuar Fituesi KASTRATI SHPK & KASTRATI GROUP SHA Marzhi i fitimit në 15,2 %
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 37,805,540 Njoftuar Fituesi KASTRATI SHPK & KASTRATI GROUP SHA Marzhi i fitimit në 15,2 %
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 7,951,443 Njoftuar Fituesi KASTRATI SHPK & KASTRATI GROUP SHA Marzhi i fitimit në 15,2 %
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” 8,610,080 Njoftuar Fituesi RESULI SHPK Marzhi i fitimit - 45,00 %
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Sherbime mirembajtje dhe riparimi te sistemit te pajisjeve teknologjike te QKUM 1,985,400 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranë Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranë Blerje Kite Hormonal 899,700 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Mirëmbajtje e pajisjes Akselerator Elekta/ose ekuivalent” 64,703,550 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ Lidhur Kontrata MESSER ALBAGAZ SHPK
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Sherbim mobile 1,998,833 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 1,457,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin Blerje pajisje mjekesore per repartin e urgjences (sipas listes) 5,833,333 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë “Kolaudim për objektin: Rikonstruksion në spitalin Lezhë dhe shtesë për Maternitetin Lezhë , faza e pare- Ndertimi i Maternitetit te Ri ” 1,211,761 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Loti 4. Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin per aparatin Maglum 800 / ose ekuivalent i tij 6,835,900 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Loti 1. ”Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin per aparatin Nihon Coden/ ose ekuivalent i tij” 2,507,400 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Loti 2. ”Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin klinik-biokimik” 640,100 Shpallur Procedura
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 Loti 3. ”Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin biokimik per aparatin Kenza 240 ISE/ ose ekuivalent i tij” 2,132,850 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Blerje pajisje per kabinetin e okulistikes per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore 1,845,000 Shpallur Procedura
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë FV Ashensor per transportin e te semureve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” 3,350,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Lot 1 - Blerje kite reagent per laboratorin klinik biokimik 1,164,338 Shpallur Procedura

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.