Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
135 841 20769 80,946,092,480 16,169 62,925,671,109 45,869,304,653

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: LOTI 2: Mirembajtje pajisje laboratorike Lidhur Kontrata Genius SHPK
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë F.V pajisje laparoskopike per sherbimin e Obsetrik - Gjinekologji të Spitalit Rajonal Lezhe 9,901,500 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Furnizim vendosje dhe kolaudim i sistemit të trajtimit të ujit në Shërbimin e Nefrologjisë (Hemodialize), në QSU “Nënë Tereza”. 6,493,333 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Furnizim vendosje dhe kolaudim i sistemit të trajtimit të ujit në Shërbimin e Nefrologjisë (Hemodialize), në QSU “Nënë Tereza”. 6,493,333 Shpallur Procedura
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna B3- Sistemi kardiovaskular - Loti 24 :Simvastatine ( 40 mg Tablete) Lidhur Kontrata Aldosch-Farma SHPK
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë “Blerje materiale ortopedike 18,000,000 Njoftuar Fituesi TRIMED SHPK 17,871,895.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Blerje materiale specifike, Implant Koklear për nevoja të QSUNT 129,430,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 19,180,800 Njoftuar Fituesi MESSER ALBAGAZ SHPK 19,180,800.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder F.V sistemi i endoskopise digjestive prane Spitalit Rajonal Shkoder”. 9,775,000 Shpallur Procedura
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem Lidhur Kontrata MESSER ALBAGAZ SHPK
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë “Shërbimi i evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore“ për Spitalin Sarandë 6,779,880 Njoftuar Fituesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 3 Reagentë të Përgjithshëm dhe Konsumabla bakteriologjikë 1,204,299 Njoftuar Fituesi GAMMA  27,322 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 4 Teste ELISA për zbulimin e Tuberkulozit latent ose EKUIVALENT 2,002,533 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 184 200 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 5 Reagentë për Bactec MGIT 960 ose EKUIVALENT. 1,742,000 Njoftuar Fituesi Pegasus SHPK 222 000 leke per njesi
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar të Traumës” 5,012,050 Njoftuar Fituesi ALSTEZO SHPK 2,797,400.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës "Projekt preventiv per Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT" 53,609,268 Lidhur Kontrata CIVIL CONS - C.E.C GROUP 53,600,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 2 - Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore 1,822,080 Lidhur Kontrata V.A.L.E. RECYCLING 1,081,860.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Realizim punimesh për rikostruksionin e amjenteve (Godina tre kateshe e Semundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT - Loti 2: “Ndërtimi i Depos së Ujit në SUT” 42,841,724 Lidhur Kontrata ALGES KONSTRUKSION - 4 A-M 42,281,061.72
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Realizim punimesh për rikostruksionin e amjenteve (Godina tre kateshe e Semundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT -Loti 1: “Rikostruksioni i Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT” 283,931,787 Lidhur Kontrata 4 AM SHPK 282,231,357.50
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSUNT, per Lotin 6 - Stente per arteriet carotis dhe renale 11,852,167 Njoftuar Fituesi Montal SHPK 9,457,000.00
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Mirëmbajtje Impiantesh Elektrike, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 8,053,778 Njoftuar Fituesi MELA. 5,220,000.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Loti 1: “Supervizim mbi Rikostruksionin e Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT” 5,750,816 Lidhur Kontrata Civil Cons 5,273,965.85
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Loti 2: “Supervizim mbi Ndërtimin i Depos së Ujit në SUT” 1,201,988 Lidhur Kontrata HE & SK 11 SHPK 1,114,220.79
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 1 Tuba dhe Konsumabla 1,328,980 Njoftuar Fituesi KRIJON SHPK 25 leke per njesi
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet Ndroqi -loti 2 Kite dhe reagentë për Anatominë Patologjike 389,650 Njoftuar Fituesi GAMMA  24,570 leke per njesi
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje Materiale Specifike per Sherbimin e Neurokirurgjise per Vitin 2021-2022 128,187,483 Anuluar Procedura
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Sherbim evadim, transport dhe trajtim te mbetjeve te rrezikshme spitalore 7,020,000 Njoftuar Fituesi ECO RICIKLIM 6,570,000.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Sigurimin e ageve të skleroterapisë për trajtimin e pacientëve me hemoragji digjestive dhe ageve të biopsisë për diagnozën e pacientëve me patologji të traktit tretës, si dhe materiale mjekësore për endoskopi" për vitin 2020-2021. 18,796,810 Njoftuar Fituesi OES Distrimed SHPK 17,472,000.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe anatomike 30,900,000 Lidhur Kontrata ECO RICIKLIM 30,750,000.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të jashtëm, të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë” 986,162 Lidhur Kontrata ALPEN PULITO 980,000.00

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.