Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
135 841 20769 80,946,092,480 16,169 62,925,671,109 45,869,304,653

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : “Blerje materiale mjekesore specifike per Sherbimin e Kirurgjise Oro-Maxillo-Faciale” per QSUT “NeneTereza” Lidhur Kontrata OrthoNet 360
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
Lidhur Kontrata LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza 3,102,000 Njoftuar Fituesi ECO RICIKLIM 2,600,400.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 9 Promethazine 50 mg/2 ml Ampule
52,900 Lidhur Kontrata Aldosch-Farma SHPK 52.9 leke per njesi
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 1,347,840 Njoftuar Fituesi MESSER ALBAGAZ SHPK 1,347,840.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë “Shërbimi i evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore“ për Spitalin Sarandë 1,129,980 Lidhur Kontrata PURA-MEDICAL 570,000.00
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë Eleminimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore 18,720,600 Shpallur Procedura
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule
Lidhur Kontrata TRIMED SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon
Lidhur Kontrata TRIMED SHPK
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për shërbimin e laboratorit të gjenetikës - Loti 2: Citogjenetika molekulare 31,638,000 Njoftuar Fituesi FEDOS SHPK 29,880,000.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 1 – “Qese Gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut”
16,695,000 Njoftuar Fituesi FEDOS SHPK 15,200,000.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 2 - “Filtra Deleukocitar”
3,450,000 Njoftuar Fituesi FEDOS SHPK 3,200,000.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 3 –“Materiale Mjeksore të ndryshme të konsumit”
4,032,625 Njoftuar Fituesi SALTON 3,566,000.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 4 – “Sete për REVEOS, SpectraOptia për plazma -Apheresis, Sistemin MIRASOL për inaktivizimin viral të produkteve të gjakut dhe Aksesorë ngjitës për TSCD II”
55,522,600 Njoftuar Fituesi EUROMED SHPK 52,390,600.00
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Sigurimi Nderteses, zyrat, paisjet e QKUM 3,500,000 Lidhur Kontrata ALB - SIGURACION 3,498,000.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 14 Vancomycine 1 gr Flakon
15,675,000 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK & ALBANIA NEW PHARM SHPK 627 leke per njesi
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Blerje medikamente per nevojat spitalore
Lot ..11 Sistemi nervor Paracetamol 1gr/6.7 ml. Solucion for intravenous infusion
365,112 Lidhur Kontrata Winpharma 364,000.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Sherbimi i telefonise fikse dhe internetit, Spitali Korçë 963,333 Lidhur Kontrata VODAFONE ALBANIA 800,400.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder Materiale mjekimi stomatologjike 2,500,000 Lidhur Kontrata PHARMA PLUS 2,499,460.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Rikonstruksion dhe pershtatje e ambjenit ku do te instalohet MRI, prane Korpusit Kryesor te Spitali Korce 6,665,763 Lidhur Kontrata 2 N 4,530,937.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës Loti 2 Materiale per Laboratorin Bakteriologjik 292,100 Anuluar Procedura
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë ”FV Ashensor per transportin e te semureve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” 3,100,000 Anuluar Procedura
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Risjellje në gjendje funksionale të podrumit dhe zgjidhje e problematikës së tarracës 11,372,394 Shpallur Procedura
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Instituti i Shëndetit Publik Tiranë Depistimi i HPV-së, blerje kiteve dhe materialeve të konsumit 26,267,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 4 Colistine 1.000.000 I.U Flakon
29,225,000 Njoftuar Fituesi MEGAPHARMA SHPK 835 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë “Evadim i mbetjeve të rrezikshme, në S. U. ”Shefqet Ndroqi”, Tiranë”- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 15,703,720 Shpallur Procedura
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Loti I. “Blerje materiale të buta” 3,699,693 Shpallur Procedura
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Loti II. “Blerje materiale të buta Kirurgjie” 627,260 Shpallur Procedura

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.