Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
135 841 20769 80,946,092,480 16,169 62,925,671,109 45,869,304,653

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë Loti 2 : Blerje filma per skaner 800,000 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Blerje materiale konsumi (implante ortopedike) për Sherbimin e ortopedisë në SUT për nevoja emeregjente” 9,952,500 Lidhur Kontrata OrthoNet 360 SHPK & LAYO SHPK 9,950,400.00
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd Blerje kite,reagente dhe materiale laboratorike 1,043,241 Shpallur Procedura
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor për Spitalin Universitar te Traumes 16,666,641 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 9,965,355.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Loti 1: Blerje materiale mjekesore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve 5,775,600 Njoftuar Fituesi Gen-Alb Farma SHPK 5,695,600.00
Spitali Rajonal Vlorë Spitali Rajonal Vlorë Loti 2: Blerje materiale mjekesore per nderhyrjet ne endoskopi 710,400 Njoftuar Fituesi Biometric Albania SHPK 675,500.00
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.3 – “Serume dhe reagente te ndryshem” Lidhur Kontrata FEDOS SHPK
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër” 3,802,600 Njoftuar Fituesi KADIU SHPK 2,839,153.00
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Njoftuar Fituesi GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,159,814.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Shërbim për Dezinfektimin e SUT për luftimin e epidemisë COVID-19 për një periudhë 12 mujore” 7,946,880 Shpallur Procedura
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane ”Blerje Qelqurina” 2,999,702 Shpallur Procedura
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Loti i dyte: Blerje Kite, Reagente dhe Materjale konsumi per laboratoret 726,806 Lidhur Kontrata KRIJON SHPK 624,710.00
Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Loti 1: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për pajisjen mjekësore Skopi prodhuesi GMM, ose ekuivalent në poliklinikën e specialiteteve nr.4 (Dispanceri) 2,164,500 Lidhur Kontrata Montal SHPK 1,985,000.00
Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për pajisjen mjekësore skopi prodhuesi CAT Medical, ose ekuivalent, në poliklinikën e specialiteteve nr.3 1,400,000 Lidhur Kontrata BNT Electronics SHPK 1,385,000.00
Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore Loti 3 Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit për 2 pajisjet mjekësore Eko prodhuesi Medison,ose ekuivalent në poliklinikën e specialiteteve nr.3 1,120,000 Lidhur Kontrata Pegasus SHPK 1,100,000.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Fier Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Fier “Blerje kite dhe reagent per laboratorin e NjVKSH” 1,666,667 Shpallur Procedura
Spitali Psikiatrik Vlorë Spitali Psikiatrik Vlorë Shërbimi me roje private 2,733,747 Lidhur Kontrata SEMANI SECURITY & AULONA-POL-1 2,726,285.55
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : “Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza Lidhur Kontrata ECO RICIKLIM
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj .
Loti Nr. 1 – “Qese Gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut”
Lidhur Kontrata FEDOS SHPK
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote: Loti Nr.2 - “Reagente dhe aksesore te tjere te nevojshme per testimin ne laboratorin e imunohematologjise”. Lidhur Kontrata Laser Med SHPK
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjës së ashensorve në SUT” 2,071,650 Lidhur Kontrata SULOLLARI-KLIMA 1,730,400.00
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti II "Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi, për Spitalin Rajonal Durrës” 1,546,112 Shpallur Procedura
Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Loti I Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 18,014,988 Shpallur Procedura
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Shërbim për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore në SUT për një periudhë një mujore” 833,856 Lidhur Kontrata Meni SHPK 824,926.00
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane Loti i Pare me objekt “Blerje kite ,reagente dhe materjale konsumi per Laboratoret per Aparatin 3CT 5CT Diatron , SAT -450 , I-Chroma Reader ,Maglum 800, Saio ,CoaData I-Smart dhe Cobus Scan 500 / ose ekuivalent te tyre. 21,522,967 Lidhur Kontrata Genius SHPK 21,491,140.00
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Loti 3: Materiale elektrike 1,157,410 Njoftuar Fituesi FREDI ELECTRONIC 9 753 leke per njesi.
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Loti 2 Materiale Hidraulike 1,898,983 Njoftuar Fituesi FREDI ELECTRONIC 30 218 leke per njesi.
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : “Blerje materiale mjekimi sisteme të veçanta për mbulimin e nevojave 12 mujore të QSUT”Nënë Tereza“. Lidhur Kontrata EUROMED SHPK
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Protoksid Azoti Lidhur Kontrata VITAL Z & D SHPK
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë Blerje medikamente per nevojat spitalore
Lot.13 Sistemi Krdiovaskular Amiodarone 150mg/3ml ampule
38,315 Lidhur Kontrata Rejsi FARMA SHPK 38,310.00

Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.