Open Procurement Albania

Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Procedure me negocim
 • Procedure me negocim

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19 - me kusht ndërprerjen e kontrates menjëherë me njoftimin e MSHMS-së pas lidhjes së kontratën së parë nga QSUNT si rezultat i marrëveshjes kuadër që do të lidhë MSHMS në vijim të procedurës me nr. REF-65289-07-13-2020, - Blerje Artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e situatës Covid-19 , marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat 12 muaj.
Reference No. REF-67854-08-05-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 132 820 000,00
Type of Contract
Procurement Method Negotiated Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 10-08-2020
Tender Held Date 10-08-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. “EUROMED” Shpk
2. “Farma Net Albania” Shpk
3. “FEDOS” Shpk
4. “O.E.S DISTRIMED” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Farma Net Albania
 • The winning bid ALL without vat 82 560 000,00
  Bidder Announcement date 13-08-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 99 072 000,00
  Contract date 13-08-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditore
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “EUROMED” Shpk
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokument tekniko ligjor te kerkuar ne DST per kualifikim.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2014
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini Nr. 55 datë 17 Gusht 2020
  Signing of the Contract Buletini Nr. 59 datë 24 Gusht 2020

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.