Open Procurement Albania

Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Durrës

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Spitali Rajonal Durrës
Tender object Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Durrës
Reference No. REF-73671-06-26-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 259 673,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 27-06-2023
Last date of Submitted Documents 07-07-2023
Tender Held Date 07-07-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1. “ADEL CO” SHPK
2. “ALBDESING PSP” SHPK
3. “FILARA” SHPK
4. “INPRESS” SHPK
5. “KRISTALINA.KH” SHPK
6. “RAMA-GRAF” SHPK
7. “TRIPTIK” SHP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KRISTALINA K-H SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 126 855,00
  Bidder Announcement date 28-09-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) Muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, deri në përfundimin e afatit të Marrëveshjes Kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ALBDESING PSP SHPK, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST.
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  2. FILARA SHPK, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST.
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  3. INPRESS SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin e percaktuar ne piken 2, seksioni 2.2, pasi nuk ka paraqitur kopje te certifikuara te bilanceve te vitit 2020, 2021 dhe 2022.

  4. TRIPTIK SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin e percaktuar ne piken 5, seksioni 2.3, pasi nuk ka paraqitur nje deklarate ku merr persiper shperndarjen e mallrave objekt prokurimi ne ambjentet e magazinimit prane ambienteve te Spitalit Rajonal Durres..
  Cancellation reason
  Additions Nuk kane paraqitur oferte ekonomike operatoret e meposhtem:
  1. “ALBDESING PSP” SHPK
  2. “FILARA” SHPK
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KRISTALINA K-H SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KRISTALINA K-H SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for KRISTALINA K-H SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KRISTALINA K-H SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-73671-06-26-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data