Open Procurement Albania

Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)”
Reference No. REF-04442-09-02-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 46 172 880,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-09-2021
Last date of Submitted Documents 08-10-2021
Tender Held Date 08-10-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “KAST & GAS SHA
2. GEGA OIL GROUP” sha
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “KAST & GAS SHA
 • The winning bid ALL without vat 8.7 lekë/litër
  Bidder Announcement date 11-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. GEGA OIL GROUP” sha, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur Listën e cmimeve të artikujve sipas Shtojcës nr.2 datë 07.10.2021 “Për modifikimin e dokumenteve të tenderit”, sipas të cilës operatorët do të ofertojnë me marzh fitimi në lek/ litër.
  - nuk plotëson pikën 3, seksioni 1.1, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur një deklarate me ane te se ciles merr përsipër që dorëzimin e lëndës djegëse (GLN) pranë autoritetit kontraktor, ta shoqërojë me fleta analiza të produktit të lëshuara nga laboratarë të akredituar apo të autorizuar nga ISHTI.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-04442-09-02-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data