Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 162 1129 35,427,922,811 566 21,280,276,349 7,099,505,100

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency BLERJE DETERGJENT PER REZERVAT MATERIALE TE SHTETIT 4,040,943 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje Pjesë Këmbimi 43,080,116 Announced the Winner “AUTO MANOKU” SH.P.K 16,685,200.00
Central Purchasing Agency Blerje kapa aspirimi laboratori për Qendren e Trasferimit të Teknologjisë Bujqësore Fushë-Krujë 1,250,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Konserva mish viçi (0.18-0.5 kg)” 4,140,000 Announced the Winner M.C.CATERING 3,404,000.00
Central Purchasing Agency Materiale kancelarie të tjera zyre 3,716,833 Announced the Winner LIBRARI DYRRAHU SHPK 1,500,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër" 8,717,160 Announced the Winner “NRG” SHPK 8,236,800.00
Central Purchasing Agency Loti 5 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier" 21,673,080 Announced the Winner “NRG” SHPK 20,556,000.00
Central Purchasing Agency Loti 6 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Vlorë" 43,165,933 Announced the Winner “AIR” SHPK 39,273,540.00
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit 29,540,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 75,465,592 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17 Lek/Lit
Central Purchasing Agency Loti II "Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 19,888,579 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17 Lek/Lit
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 2,659,023 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17 Lek/Lit
Central Purchasing Agency BLERJE ORENDI DHE PAJISJE ZYRASH PER IEVP POJSKË 10,404,542 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” 1,666,667 Announced the Winner VILNIK MOTORS 1,133,500.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje materiale të buta” 9,807,489 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje mallra industrialë” 1,833,348 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje e Distilator Automatik për Distilim në presion atmosferik të produkteve Hidrokarburike 4,511,333 Announced the Winner FEDOS shpk 2,999,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Aparati për Përcaktimin e Pikës së Flakërimit nën Temperaturën e Mjedisit me sisteme Ftohëse 3,250,000 Announced the Winner “MEDFAU” sh.p.k 2,750,000.00
Central Purchasing Agency Loti I me objekt: “Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve” 1,965,975 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 me objekt: “Blerje Automjeti për Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve” 1,965,975 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 me objekt: “Blerje Automjeti për Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin” 2,916,778 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 me objekt: “Blerje Automjetesh për Agjencinë e Trajtimit të Pronave “ 4,713,757 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency loti 5 me objekt:” Blerje Automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit” 4,154,025 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje ushqime koloniale ” 4,300,663 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2:Blerje Laborator Levizes (Autolaborator) për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial 16,166,666 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1: me objekt: Blerje Aparatura laboratorike per Laboratorin e Naftes, Gazit dhe Nenproduktet. 9,195,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE APARATURA PËR LABORATORIN E TEKSTILIT” PËR INSPEKTORIATIN SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL 10,360,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE AUTOMJETE PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE 12,484,245 Announced Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE FURGONI PËR TRANSPORT KAFSHËSH TË SËMURA DHE TË INFEKTUARA PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE 6,666,666 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" 15,479,671 Announced the Winner “NRG” SHPK 14,640,768.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data