Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 145 897 29,631,925,638 460 15,544,846,220 4,606,035,682

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratorike për Entin Shtetëror të Farërave dhe Fidanave 7,433,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Riparime, mirëmbajtje i sistemit ngrohje– ftohjeve të Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” 4,999,992 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Sarandë” 5,391,607 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Pogradec” 7,008,500 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit” 2,103,457 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre per Akademine e Sigurise 2,989,540 Announced the Winner GENTIAN SADIKU 2,822,620.00
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 29,239,561 Announced the Winner “LALA COMPANY” SHPK 28,187,595.00
Central Purchasing Agency Loti I. "Materiale kancelarie me bazë letre" 53,166,037 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje letër” 5,484,259 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. "Materiale kancelarie të tjera zyre" 3,115,542 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VII. “Blerje Fruta-perime” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 13,434,791 Announced the Winner “GERTI – 1987” SHPK 12,067,690.00
Central Purchasing Agency Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj 12,025,635 Announced the Winner Sinani Trading 9,546,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 " Blerje bukë gruri dhe simite " me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj 5,963,723 Announced the Winner Sinani Trading 5,711,728.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 1001, 1002, 1003, 1020, Zall-Herr, Qendër Tiranë” 25,465,690 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.5004 (QAPN), Zall-Herr, Qendër Tiranë” 24,682,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.4003 Peze- Helmes” 14,784,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartet Ushtarake Nr. 4001, 4002, 4006, 4007, 4030, 4040” 22,747,850 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 6 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartet Ushtarake Nr. 2004, 2001 Durrës” 10,805,280 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5008 (QAPU) Bunavi, Vlorë” 81,694,220 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 8 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 1030 Poshnjë, Berat” 18,515,350 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5001 (AFA) Tiranë” 55,662,480 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 – “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Vlorë” 23,805,160 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 – “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier” 15,764,800 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 – “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarqet Tiranë, Durrës” 25,193,760 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 – “Shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarqet Shkodër, Lezhë” 14,474,400 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 8. Blerje konserva mish viçi " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 1,666,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 7. " Blerje kripë e jodizuar " 88,182 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 6. " Blerje vaj luledielli " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 2,515,556 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5. " Blerje miell gruri " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 15,183,332 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4. " Blerje fasule e bardhë" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 5,773,637 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data