Open Procurement Albania

Sherbim roje civile gogina ARRSH.

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Sherbim roje civile gogina ARRSH.

Fondi limit per nje vendroje/DITORE - 9.733,01 lekë pa TVSH.
Reference No. REF-47666-02-14-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 562 281,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 26-02-2018
Tender Held Date 26-02-2018
No. of Bidders 27
Bidders Eurogjici Security
Conspiration – Metropol
Çullhaj
Safe
Toni Security
International Security Albania
Ales
Anakonda Security
Firdeus Security
Firdeus Security Group
Aulona Pol 1
Flena RB
Kevenjo
Nazeri 2000
Oktapus1 Security
Res – 03
S.S.X
Snajper Security
Trezhnjeva
Oktapus
Ballazhi
Pelikani Security
Dea Security
Leksi Security
Myrto Security
Start 2000
Arbana sha
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EUROGJICI-SECURITY Shpk
 • The winning bid ALL without vat 7 988.81 lekë/në ditë pa TVSH
  Bidder Announcement date 06-04-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2492508.2
  Contract date 13-04-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 16.03.2018.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1.Arbana sha :
  Operatori ekonomik “Arbana sha” nuk plotëson kriteret e mëposhtme për kualifikim:
  - Sipas dëshmive për shërbime të mëparshme të ngjashme të paraqitura, nuk plotëson vlerën “jo më pak se 40% e vlerës se fondit të Marrëveshjes Kuadër”(sic kërkohet në dokumentat e tenderit), të kryera gjatë tre viteve të fundit, pasi dëshmitë janë për kontrata jashtë këtij afati ose nuk plotësojnë vlerën e kërkuar.
  - Në kundërshtim me pikën 2.3 Kapaciteti teknik, sipas së cilës kërkohen listëpagesat e sigurimeve shoqërore për muajt shtator, tetor dhe nëntor 2017, nuk ka paraqitur listëpagesën për muajin nëntor 2017.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for EUROGJICI-SECURITY Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for EUROGJICI-SECURITY Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for EUROGJICI-SECURITY Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for EUROGJICI-SECURITY Shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-47666-02-14-2018
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.16 - Dt.23-04-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data