Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 115 222 99,592,587,537 112 35,703,177,158 34,046,696,569

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 165,480,550 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)” 1,247,681,404 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor TEG-Hyrje Tunel Krrabë” 3,780,608 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë 1,604,005 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Ndërtim i unazës së jashtme Tiranë, Loti 4” 20,479,884 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana” 27,461,635 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6 15,368,905 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri, Loti 2” 17,454,145 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja- Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” 18,079,568 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7” 16,536,238 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5”, 17,186,294 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i Ri, Loti 2” 2,485,599,781 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5 1,939,309,894 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4 2,096,958,794 Announced Procurement
Albanian Road Authority Plotësimi rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT 2,375,552,033 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7 2,353,597,373 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana 2,559,318,901 Announced Procurement
Albanian Road Authority Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6 1,816,355,589 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 164,500,560 Announced the Winner "COBIAL” shpk & "BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI VE TICARET” LTD & "INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk 134,558,291.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km 1,381,077 Announced the Winner 2 T SHPK 1,347,000.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Vlore (k/spital) - Peshkepi + rruga Peshkepi - Selenicë + rruga Peshkepi - Vllahinë + rruga Vllahinë - Poçem - Povel + rruga Levan - Vlorë (e vjetra) 169,211,472 Announced the Winner BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 149,759,590.00
Albanian Road Authority “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” 189,360,000 Signed the Contract 4 A -M SHPK 189,260,000.00
Ministry of Infrastructure and Energy “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë). 18,967,810,952 Re-Proclaimed Procurement
Albanian Road Authority Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor: “Kryqëzim Qafë e Buallit- Fillim Rruga e Arbrit me gjatësi 4.5 km” 939,735 Announced Procurement
Albanian Road Authority Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakës 124,503,327 Announced the Winner A.L-ASFALT 121,508,153
Albanian Road Authority “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” 166,654,819 Announced the Winner IDK – Konstruksion 159,969,881.95
Albanian Road Authority “Ndërtim i lidhjes së rrugës së Oroshit me rrugën e Kombit” 124,634,510 Announced the Winner "4 A-M SHPK“ & ILIRIADA SHPK 115,965,000
Albanian Road Authority Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit. - Kontratë me çelësa në dorë. 136,091,759 Announced the Winner “Gener 2” sh.p.k. 134,426,141.9
Albanian Road Authority Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Qëndror 166,586,721 Signed the Contract R. S. & M - SI.SI-AL sh.p.k - G. P. G. COMPANY 158,942,071.73
Albanian Road Authority “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior” 166,666,422 Signed the Contract JUBICA. SHPK 159,967,240.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data