Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 183 358 133,503,537,702 213 97,071,520,030 90,960,413,051

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Rikonstruksion i godines se Arkives se ARRSH-se, prane Drejtorise se Rajonit Qendror Tirane 17,644,537 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Elbasan - Lekaj Koridori 8” 83,139,834 Announced the Winner “PNI-2001” & “G & K” & “GeoENG” & “ABKONS” 75,680,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge 1,890,697 Announced the Winner “S&L Studio” sh.p.k 1,890,000.00
Albanian Road Authority Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa 124,959,682 Signed the Contract A.L-ASFALT 78,861,072.00
Albanian Road Authority Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge 77,993,531 Announced the Winner “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” SHPK # “ABI CONS” SHPK 64,452,491.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 2,933,562 Announced the Winner “Arabel Studio” shpk & “Engineering Consulting Group” shpk 2,895,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3” 11,319,850 Signed the Contract ERALD-G SHPK&HMK Consulting SHPK 11,300,000.00
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 379,248,000 Announced the Winner 4 A -M SHPK 378,228,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” 5,798,242 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 5,794,000.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 86,870,520 Announced the Winner SALILLARI SHPK 80,709,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa 1,346,516 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 13,000,468 Announced the Winner C.E.C GROUP SHPK 12,988,800.00
Albanian Road Authority Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 9,025,218 Announced the Winner C.E.C GROUP SHPK 9,011,750.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023)” 1,626,455 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 1,426,742.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 6,240,352 Signed the Contract INFRATECH SHPK 585,620.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)” 1,625,693 Signed the Contract A V E CONSULTING 1,425,315.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) 1,810,126 Signed the Contract SPHAERA 1,578,505.00
Albanian Road Authority “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 197,254,215 Signed the Contract SHKELQIMI 07 & FLED & S&L STUDIO 166,320,000.00
Albanian Road Authority “Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3”, 1,249,458,590 Signed the Contract GJOKA KONSTRUKSION & SELAMI 1,199,360,489.00
Albanian Road Authority “Mbrojtje lumore nga km 9+040 deri në km 9+240 në aksin Milot Morinë” 182,622,447 Signed the Contract SALILLARI SHPK 160,701,102.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” 2,252,349,749 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 1,837,789,603.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza II) 2,499,999,918 Signed the Contract 4 A-M & ARKONSTUDIO & ELMAZAJ KONSTRUKSION & AGRI CONTRUCTION 2,424,620,747.00
Albanian Road Authority Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 468,027,705 Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 449,307,559.00
Albanian Road Authority “Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” 499,999,420 Signed the Contract GECI SHPK 487,974,259.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza II)” 20,616,201 Signed the Contract TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING & HE & SK 11 20,526,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Mbrojtje lumore nga km 9+040 deri në km 9+240 në aksin Milot Morinë” 2,965,676 Signed the Contract HYDROWATER-ALBANIA 2,600,000.00
Albanian Road Authority “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” 2,285,280,226 Re-Proclaimed and Signed the Contract MC NETWORKING & INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK. & GJOKA KONSTRUKSION 2,125,576,214.00
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023) 166,545,176 Signed the Contract IDK – Konstruksion 163,061,566.00
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023) 166,648,802 Signed the Contract R. S. & M & SI.SI-AL sh.p.k & INERTI 159,598,996.00
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) 191,636,691 Signed the Contract JUBICA. SHPK 186,000,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data