Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 174 352 133,276,769,177 195 90,076,141,720 84,619,618,806

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023) 166,648,802 Announced the Winner R. S. & M & SI.SI-AL sh.p.k & INERTI 159,598,996.00
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 379,248,000 Announced Procurement
Albanian Road Authority Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 86,870,520 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Bushtrice - Pika Doganore Koridori 8” 49,990,353 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 13,000,468 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Elbasan - Lekaj Koridori 8” 83,139,834 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 9,025,218 Announced Procurement
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) 191,636,691 Announced the Winner JUBICA. SHPK 186,000,000.00
Albanian Road Authority Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023) 166,545,176 Announced the Winner IDK – Konstruksion 163,061,566.00
Albanian Road Authority Emergjencë, shembja në aksin Qafë Dushk - Sevaster, km 8.5 22,392,646 Signed the Contract ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK & DENIS-05 SHPK 17,940,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023)” 1,626,455 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) 1,810,126 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 6,240,352 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)” 1,625,693 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 197,254,215 Announced the Winner SHKELQIMI 07 & FLED & S&L STUDIO 166,320,000.00
Albanian Road Authority “Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” 499,999,420 Announced the Winner GECI SHPK 487,974,259.00
Albanian Road Authority Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 468,027,705 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” 2,285,280,226 Re-Proclaimed and Announced the Winner MC NETWORKING & INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK. & GJOKA KONSTRUKSION 2,125,576,214.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” 5,798,242 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3” 11,319,850 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza II)” 20,616,201 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Mbrojtje lumore nga km 9+040 deri në km 9+240 në aksin Milot Morinë” 2,965,676 Announced Procurement
Albanian Road Authority Supervizion punimesh “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” 17,674,151 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Mbrojtje lumore nga km 9+040 deri në km 9+240 në aksin Milot Morinë” 182,622,447 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” 2,252,349,749 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3”, 1,249,458,590 Announced Procurement
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza II) 2,499,999,918 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Studim projektim By Pass Elbasan” 81,838,647 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 81,460,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë 24,379,798 Announced the Winner CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA & ARCHISPACE & I RI 23,161,000.00
Albanian Road Authority Loti 5 “Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa e Lapidarit” 12,732,013 Signed the Contract UDHA sh.p.k 12,687,623.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data