Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 191 366 119,108,496,548 226 103,644,417,634 96,509,112,612

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Minikontrata 1-Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK
Albanian Road Authority Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit - Martanesh 1,086,171,104 Signed the Contract “BE - IS SH.P.K & VELLEZERIT HYSA & ERGI” 947,590,308.00
Albanian Road Authority Eliminimi i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar 2023 82,925,952 Signed the Contract “ALMO KONSTRUKSION & DELTAREX” 70,375,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit - Martanesh 10,030,639 Signed the Contract INFRATECH SHPK 9,228,188.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza III) 2,499,796,130 Signed the Contract “2 T & HASTOÇI” 2,114,517,086.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza IV) 24,775,528 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 24,267,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza III) 23,075,043 Signed the Contract “ARABEL – STUDIO ARABEL – STUDIO” & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” & “CIVIL CONS” 22,374,000.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza IV) 2,499,972,069 Signed the Contract A. N. K. 2,085,915,775.00
Albanian Road Authority Rikonstruksion i godines se Arkives se ARRSH-se, prane Drejtorise se Rajonit Qendror Tirane 17,644,537 Signed the Contract LLAZO SHPK 13,650,659.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” 17,674,151 Signed the Contract “INVICTUS” SHPK & “M.A.G PARTNERS” SHPK 15,792,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa 1,346,516 Signed the Contract “HTS COMPANY” Sh.p.k & “HE & SK 11” Sh.p.k 1,299,000.00
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Bushtrice - Pika Doganore Koridori 8” 49,990,353 Signed the Contract “InfraKonsult” & “ATELIER 4" 48,990,545.00
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Elbasan - Lekaj Koridori 8” 83,139,834 Signed the Contract “PNI-2001” & “G & K” & “GeoENG” & “ABKONS” 75,680,000.00
Albanian Road Authority Minikontrate 1-Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Signed the Contract SALILLARI SHPK 80,709,000.00
Albanian Road Authority Minikontrate 1-Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 9,011,750.00
Albanian Road Authority “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 379,248,000 Signed the Contract 4 A -M SHPK 378,228,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 2,933,562 Signed the Contract “Arabel Studio” shpk & “Engineering Consulting Group” shpk 2,895,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge 1,890,697 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 1,890,000.00
Albanian Road Authority Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge 77,993,531 Signed the Contract “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” SHPK # “ABI CONS” SHPK 64,452,491.00
Albanian Road Authority Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa 124,959,682 Signed the Contract A.L-ASFALT 78,861,072.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3” 11,319,850 Signed the Contract ERALD-G SHPK&HMK Consulting SHPK 11,300,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” 5,798,242 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 5,794,000.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 86,870,520 Announced the Winner SALILLARI SHPK 80,709,000.00
Albanian Road Authority Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” 13,000,468 Announced the Winner C.E.C GROUP SHPK 12,988,800.00
Albanian Road Authority Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) 9,025,218 Announced the Winner C.E.C GROUP SHPK 9,011,750.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023)” 1,626,455 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 1,426,742.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 6,240,352 Signed the Contract INFRATECH SHPK 585,620.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)” 1,625,693 Signed the Contract A V E CONSULTING 1,425,315.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) 1,810,126 Signed the Contract SPHAERA 1,578,505.00
Albanian Road Authority “Ndërtim i nyjes Bërzhitë dhe rrugët lidhëse të autostradës Tiranë – Elbasan me komunën Bërzhitë dhe zonat përreth” 197,254,215 Signed the Contract SHKELQIMI 07 & FLED & S&L STUDIO 166,320,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data