Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 204 396 141,505,374,122 249 124,000,363,028 114,782,346,647

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Loti 5 : “Mirëmbajtje me performancë Maminas - Rrashbull - Ura e Dajlanit, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës - Bishti i Pallës, Xhafzotaj - Fllakë - Katundi i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj, Plepa - Golem - Mbik. hyrje Kavajë (rrugët paralele), Luz i vogël - Spille, Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë ‐ Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë ‐ Ura e Shkumbinit, Gosë – Vilë Bashtovë 258,934,359 Announced the Winner A.L-ASFALT 252,453,481.00
Albanian Road Authority Loti 10 : “Mirëmbajtje me performancë Libonik - Lozhan - Kufi Gramsh” 198,941,396 Announced the Winner I.D.K - KONSTRUKSION & ARBOTEC 196,801,936.00
Albanian Road Authority Loti 1 : “Mirëmbajtje me performancë Vorë - Maminas, Kthesa Kamëz - Vorë (rrugët paralele), Kamëz – Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr 52 – Kala Prezë, Ura e Gjolës – Bilaj, Bubq - Ishëm, Bërxullë - Domje, Bërxullë - Laknas " 185,737,630 Announced the Winner FUSHA SHPK 184,971,389.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti VIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Krumë-Q.Prushi, Golaj (K/Plepa) -Kam " 123,929,419 Announced the Winner GRIALD SHPK 123,293,178.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë, Loti 2 (pjesa e parë)” 2,399,999,882 Announced the Winner A. N. K. 2,352,012,509.22
Albanian Road Authority Blerje dhe Instalimin e Sistemit te Kondicionimit Stacionar per pjesen perendimore te Godines se Autoritetit Rrugor Shqiptar 7,726,871 Announced the Winner ALTEC SHPK 7,349,766.04
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti VI: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Ura e Zogut -Rreshen (Ura e Fanit), Ura e Matit (e trenit) - Ura e Zogut, K/Pllane-U.Zogut, Ura e Matit (E trenit)- Nyja Milot" 106,030,133 Announced the Winner EKSKLUZIV SHPK & SALILLARI SHPK 103,188,489.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti X: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë (doganë), Sopot-Kernajë, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj ", 194,202,038 Announced the Winner FLORIDA SHPK 194,052,710.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti XI: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Fierzë-B.Curri , B.Curri - Cërrnicë , D/Sopot-Kam"", 160,963,300 Announced the Winner GECI SHPK 160,765,746.00
Albanian Road Authority Rindertim i Ures se Tapizes (Programi i Rindërtimit). 151,539,896 Signed the Contract G.P.G Company & NG STRUCTURES 150,379,124.50
Albanian Road Authority Largimi i inerteve të rrugës provizore dhe kthimi i bregut të liqenit në gjëndjen e mëparshme në aksin Lin - Pogradec. 20,551,688 Announced the Winner REJ 13,166,167.00
Albanian Road Authority Studim Projektim Rruga Berat – Ballaban 67,231,334 Re-Proclaimed and Announced the Winner ARCHISPACE - GJEOKONSULT & CO 58,930,126.00
Albanian Road Authority Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3. 669,384,858 Re-Proclaimed and Announced the Winner 4 A -M SHPK 642,570,763.00
Albanian Road Authority Studim Projektim Rikualifikim i Unazes Lindore, per Lotet 4,5,6. 28,871,818 Announced the Winner KLODIODA & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 28,200,000.00
Albanian Road Authority Studim projektim rruga Kardhiq-Delvine Loti 8 (rishikimi dhe plotesimi i sinjalistikes dhe sistemimi i skarpatave nga Loti 1 deri ne lotin 6) dhe ndertimi i rruges lidhese Shijan - Ura e Gajdarit dhe rehabilitimi i segmentit rrugor Shijan - Delvine.” 30,759,512 Announced the Winner A V E CONSULTING - A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 - TAULANT SHPK 27,077,346
Albanian Road Authority “Studim projektim. Rehabilitim dhe masa inxhinierike rruga e Spillese” 826,487 Re-Proclaimed and Cancelled
Albanian Road Authority "Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7’’. 2,332,573,946 Announced the Winner Gjoka Konstruksion & Cobial & Gr Albania & Geoportal 1,789,598,000.00
Albanian Road Authority “Masa inxhinierike per eleminimin e rreshqitjeve, segmenti rrugor Qafe Mali- Fierze, km 2.5 dhe per pikat e rrezikshme ne km 24, km 25+400,25+500”, 18,909,574 Announced the Winner SHPRESA - AL & NG STRUCTURES 18,625,930.65
Albanian Road Authority Studim projektim e masa inxhinierike, Ura e Viroit-Gjirokaster. 4,151,820 Announced the Winner PNI-2001 - G & K - D& C PARTNERS - A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 3,980,000.00
Albanian Road Authority Përmirësimi i Sigurisë Rrugore në segmentet me rrezik të lartë të rrjetit rrugor kombëtar. 208,322,531 Announced the Winner JUBICA. SHPK 202,000,050.00
Albanian Road Authority Rikonstruksion i Urës së Vorës. 18,794,948 Signed the Contract 13,023,582.76
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Ndërtim i Urës së Zemblakut, Urës së Kaludhit, Urës së Dragotit, Urës së Leklit.. 1,738,186 Announced the Winner A & E Engineering SHPK 1,549,042.07
Albanian Road Authority Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore). 39,045,777 Announced the Winner IDK – Konstruksion 38,915,179.17
Albanian Road Authority Ndertim i Urës së Zemblakut. 43,049,588 Announced the Winner Vellezerit Hysa 32,370,126
Albanian Road Authority Rikonstruksion i Ures së Leklit. 11,463,427 Announced the Winner ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 7,372,740.00
Albanian Road Authority Rikonstruksion i Ures së Kaludhit. 18,371,326 Announced the Winner SHKELQIMI 07 SHPK 11,500,007.00
Albanian Road Authority Rikonstruksioni i Urës së Dragotit. 15,394,347 Announced the Winner S I R E T A 2F & EURO-ALB 9,222,222.00
Albanian Road Authority Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore ne akset e Jugut, (loti 3) vazhdimi 166,278,127 Signed the Contract I.D.K Konstruksion & Erald –G 129,696,939.38
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh, Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7 . 16,500,000 Signed the Contract A & E ENGINEERING & MAK Studio 13,145,833.3
Albanian Road Authority Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. 6,246,506 Signed the Contract Inerti SHPK 6,225,516.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data