Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km
Reference No. REF-98249-06-16-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 381 077,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-06-2021
Last date of Submitted Documents 28-06-2021
Tender Held Date 28-06-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. 2 T
2. “NIKA” sh.p.k
3. B.O.E “Pastrime Silvio” sh.p.k & “Neal-86” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 347 000,00
  Bidder Announcement date 07-07-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1616400
  Contract date 14-07-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “NIKA”, për këto arsye:
  - nuk ka paguar sigurimet shoqerore, shendetesore per drejtuesin teknik Eltorr Goxhaj, kjo ne kundershtim me ligjin per sigurimet shoqerore shendetesore, gjithashtu ne kundershtim me vetdeklarimin ne formularin permbledhes te vetdeklarimit, pika D Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marredhënien e punës”
  - nuk përmbush piken 2.3.1 “Pune e ngjashme” pasi njera nga punet e paraqitura nuk eshte e ngjashme me objektin e prokurimit “Mirembajtje me performance dhe puna e ngjashme (Mirembajtje ura e Bunës _Shirok….) nuk përmbush kushtin realizuar me suksese gjate tre viteve të fundit. (periudhe tre vjeçare eshte 28 Qershor 2021 – 28 Qershor 2018)
  2. “Silvio Pastrim” & “Neal 86”, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “Silvio Pastrim” ne kundershtim me Vetdeklarimin ne Formularin Permbledhes të vetdeklarimit, A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT, rezulton te mos kete ne fushen e veprimtarise, objektin e prokurimit Mirëmbajtje rutinë me performance. (Sipas Ekstraktit QKB
  - Operatori “Silvio Pastrim” nuk ka paraqitur Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
  - Operatori “Silvio Pastrim” nuk përmbush pikën 2.3.1 Pune e ngjashme, pasi punet e paraqitura nuk jane te ngjashme me objektin mirembajtje me performance ne rruge.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 2 T SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 2 T SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 2 T SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 2 T SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr.185 datë 20 Dhjetor 2021
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data