Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Number of Results 159

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

id Title Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date Reference No.
412 Supervizion punimesh Rikonstruksion i rrugës së vjetër Kombinat - Ndroq - Plepa, Loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 6 342 990.00 11-04-2024 REF-00806-04-09-2024
399 Minikontrata 1-Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 19-05-2023 REF-69718-05-18-2023 (Minikontrata 1)
391 Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit - Martanesh Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 086 171 104.00 13-10-2023 REF-83560-10-12-2023
392 Eliminimi i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar 2023 Autoriteti Rrugor Shqiptar 82 925 952.00 13-10-2023 REF-83566-10-12-2023
390 Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza III) Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 499 796 130.00 13-10-2023 REF-83514-10-12-2023
393 Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza IV) Autoriteti Rrugor Shqiptar 24 775 528.00 13-10-2023 REF-83565-10-12-2023
394 Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza III) Autoriteti Rrugor Shqiptar 23 075 043.00 13-10-2023 REF-83563-10-12-2023
389 Rikonstruksion i godines se Arkives se ARRSH-se, prane Drejtorise se Rajonit Qendror Tirane Autoriteti Rrugor Shqiptar 17 644 537.00 22-09-2023 REF-80859-09-21-2023
365 Supervizion punimesh “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” Autoriteti Rrugor Shqiptar 17 674 151.00 31-03-2023 REF-64347-03-30-2023
379 “Studim Projektim aksi rrugor Bushtrice - Pika Doganore Koridori 8” Autoriteti Rrugor Shqiptar 49 990 353.00 19-05-2023 REF-69705-05-18-2023
381 “Studim Projektim aksi rrugor Elbasan - Lekaj Koridori 8” Autoriteti Rrugor Shqiptar 83 139 834.00 19-05-2023 REF-69727-05-18-2023
397 Minikontrate 1-Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 19-05-2023 REF-69560-05-17-2023(Minikontrate 1)
398 Minikontrate 1-Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 19-05-2023 REF-69722-05-18-2023(Minikontrate 1)
383 “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 379 248 000.00 22-05-2023 REF-69747-05-19-2023
387 Supervizion punimesh Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 890 697.00 21-07-2023 REF-75610-07-20-2023
386 Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge Autoriteti Rrugor Shqiptar 77 993 531.00 05-07-2023 REF-74160-07-04-2023
385 Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa Autoriteti Rrugor Shqiptar 124 959 682.00 05-07-2023 REF-74185-07-04-2023
369 “Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3” Autoriteti Rrugor Shqiptar 11 319 850.00 04-04-2023 REF-64746-04-03-2023
368 “Supervizion punimesh Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” Autoriteti Rrugor Shqiptar 5 798 242.00 04-04-2023 REF-64749-04-03-2023
378 Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Autoriteti Rrugor Shqiptar 86 870 520.00 19-05-2023 REF-69560-05-17-2023
380 Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 13 000 468.00 19-05-2023 REF-69718-05-18-2023
382 Supervizion Mirëmbajtja e rrugës Kardhiq-Delvinë, Loti-7 (Tuneli) Autoriteti Rrugor Shqiptar 9 025 218.00 19-05-2023 REF-69722-05-18-2023
375 Supervizion punimesh Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 3 Autoriteti Rrugor Shqiptar 6 240 352.00 02-05-2023 REF-67703-04-28-2023
376 “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 625 693.00 02-05-2023 REF-67699-04-28-2023
361 “Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerenecit – Peshkopi (Peshkopi – Maqellarë), Loti 3”, Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 249 458 590.00 30-03-2023 REF-64084-03-29-2023
359 “Mbrojtje lumore nga km 9+040 deri në km 9+240 në aksin Milot Morinë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 182 622 447.00 30-03-2023 REF-64009-03-29-2023
360 “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 252 349 749.00 30-03-2023 REF-64060-03-29-2023
362 Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza II) Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 499 999 918.00 30-03-2023 REF-64067-03-29-2023
364 “Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano – Durrës Loti 3” Autoriteti Rrugor Shqiptar 499 999 420.00 31-03-2023 REF-64399-03-30-2023
366 “Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza II)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 20 616 201.00 03-04-2023 REF-64555-04-02-2023
354 “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 285 280 226.00 29-12-2022 REF-55258-12-28-2022
371 Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2023) Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 545 176.00 24-04-2023 REF-66738-04-20-2023
373 Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe paisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qëndror, Loti 2 (2023) Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 648 802.00 26-04-2023 REF-67108-04-25-2023
370 Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2023) Autoriteti Rrugor Shqiptar 191 636 691.00 24-04-2023 REF-66739-04-20-2023
358 Emergjencë, shembja në aksin Qafë Dushk - Sevaster, km 8.5 Autoriteti Rrugor Shqiptar 22 392 646.00 23-02-2023 REF-59999-02-22-2023
350 Loti 5 “Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa e Lapidarit” Autoriteti Rrugor Shqiptar 12 732 013.00 13-10-2022 REF-45634-10-12-2022
356 Minikontrata 1 Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 03-10-2022 REF-44036-09-30-2022 (Minikontrata 1)
346 Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj” Autoriteti Rrugor Shqiptar 41 459 368.00 03-10-2022 REF-44036-09-30-2022
342 “Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 499 999 989.00 22-09-2022 REF-42845-09-21-2022
340 “Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 124 815 834.00 22-09-2022 REF-42850-09-21-2022
341 Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpateve në Plani i Bardhë Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 170 234 457.00 22-09-2022 REF-42844-09-21-2022
344 “Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Plani i Bardhë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 8 888 210.00 23-09-2022 REF-43044-09-22-2022
352 Shtese Kontrate -Rindërtim Ura e Tapizës, (shtesë punimesh) Autoriteti Rrugor Shqiptar 25 392 308.00 07-10-2022 REF-44736-10-06-2022
327 Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos Autoriteti Rrugor Shqiptar 34 351 306.00 07-07-2022 REF-35618-07-06-2022
338 Minikontrata 1 Loti 4 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugorr Vau Dejes - Nenshat - Lezhe + By pas Berdice + D/Plazh Velipoje - Vilun” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21743-03-10-2022 (Minikontrata 1)
315 Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - Vlorë (rruga e vjetër) Autoriteti Rrugor Shqiptar 833 288 437.00 12-05-2022 REF-28684-05-11-2022
319 “Supervizion punimesh Rehabilitim i rrëshqitjes në segmentin rrugor Qafë Mali-Fierzë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 083 231.00 09-06-2022 REF-32256-06-08-2022
317 Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-Fierzë Autoriteti Rrugor Shqiptar 99 168 047.00 24-05-2022 REF-30488-05-23-2022
318 “Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit” Autoriteti Rrugor Shqiptar 33 324 063.00 30-05-2022 REF-31014-05-27-2022
329 Minikontrata 1 Loti 6 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Bilisht - Miras" Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21747-03-10-2022 ( Minikontrata 1 )
333 Minikontrata 1 Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 17-03-2022 REF-22220-03-16-2022 (Minikontrata 1 )
311 Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 183 260 667.00 12-04-2022 REF-24715-04-11-2022
291 Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 46 021 230.00 17-03-2022 REF-22220-03-16-2022
328 Minikontrata 1 Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 17-03-2022 REF-22218-03-16-2022 (Minikontrata 1)
290 Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Autoriteti Rrugor Shqiptar 44 217 011.00 17-03-2022 REF-22218-03-16-2022
324 Minikontrata 1 Loti 4: Kontrata D “Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21796-03-10-2022 (Minikontrata 1)
278 Loti 6 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Bilisht - Miras" Autoriteti Rrugor Shqiptar 42 933 134.00 11-03-2022 REF-21747-03-10-2022
280 Loti 4 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugorr Vau Dejes - Nenshat - Lezhe + By pas Berdice + D/Plazh Velipoje - Vilun” Autoriteti Rrugor Shqiptar 78 817 914.00 11-03-2022 REF-21743-03-10-2022
297 Loti 4: Kontrata D “Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 411 691 646.00 11-03-2022 REF-21796-03-10-2022
316 “ Emergjencë, riparimi i Urës “Shtrezë 2”, në aksin rrugor Kukës –Shishtavec (me çelsa në dorë) Autoriteti Rrugor Shqiptar 8 243 509.00 17-05-2022 REF-29301-05-16-2022
325 Minikontrata 1 Loti 3: Kontrata C “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 17-03-2022 REF-22222-03-16-2022 (Minikontrata 1)
322 Minikontrata 1 Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21790-03-10-2022 ( Minikontrata 1)
284 “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 165 325 695.00 15-03-2022 REF-21837-03-11-2022
292 Loti 3: Kontrata C “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 46 602 511.00 17-03-2022 REF-22222-03-16-2022
321 Minikontrata 1 Loti 1: Kontrata A “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21788-03-10-2022 (Minikontrata 1)
295 Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 418 031 731.00 11-03-2022 REF-21790-03-10-2022
320 Minikontrata 1 Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21794-03-10-2022 (Minikontrata 1)
285 Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 440 907 156.00 16-03-2022 REF-22066-03-15-2022
288 “Supervizion punimesh Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 16 916 112.00 14-03-2022 REF-21808-03-11-2022
330 Minikontrata 1 Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” Autoriteti Rrugor Shqiptar 0.00 11-03-2022 REF-21736-03-10-2022 (Minikontrata 1 )
283 Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” Autoriteti Rrugor Shqiptar 412 955 051.00 11-03-2022 REF-21736-03-10-2022
294 Loti 1: Kontrata A “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Autoriteti Rrugor Shqiptar 883 086 388.00 11-03-2022 REF-21788-03-10-2022
296 Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 455 726 087.00 11-03-2022 REF-21794-03-10-2022
303 "Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)" Autoriteti Rrugor Shqiptar 165 805 365.00 01-04-2022 REF-23691-03-31-2022
286 Rehabilitimi i tombino/tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit - Fillimi i rrugës së Arbërit Autoriteti Rrugor Shqiptar 12 499 803.00 17-03-2022 REF-22045-03-15-2022
302 Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2022) Autoriteti Rrugor Shqiptar 191 663 216.00 01-04-2022 REF-23684-03-31-2022
260 “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2” Autoriteti Rrugor Shqiptar 990 593 898.00 23-11-2021 REF-12437-11-22-2021
153 Loti 4 : “Mirëmbajtje me performancë K/Sauk - Sanatorium, Sauk - Km 29 - rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, Km22 - Qytezë Krrabë - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Vishaj " Autoriteti Rrugor Shqiptar 263 424 859.00 17-07-2020 REF-65733-07-16-2020
248 “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 267 030 666.00 12-10-2021 REF-07770-10-11-2021
269 Loti 8 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Vau Dejës - Nënshat - Lezhë me gjatësi 33.7 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 861 069.00 23-12-2021 REF-16293-12-23-2021
265 Loti 7 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Bilisht - Miras me gjatësi 15.4 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 334 383.00 21-12-2021 REF-15901-12-20-2021
266 Loti 6 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor K/Podgorie - K/Liqenas me gjatësi 19.6 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 4 243 760.00 21-12-2021 REF-15899-12-20-2021
267 Loti 4 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj me gjatësi 15 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 247 776.00 23-12-2021 REF-16291-12-23-2021
268 Loti 3 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec - me gjatësi 16.8 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 3 637 509.00 21-12-2021 REF-15893-12-20-2021
270 Loti 2 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Tamarë - Vermosh me gjatësi 32.5 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 7 036 848.00 21-12-2021 REF-15891-12-20-2021
271 Loti 1 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Bogë - Theth, me gjatësi 27 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 15 300 000.00 21-12-2021 REF-15889-12-20-2021
255 “Plotësimi rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 375 552 033.00 01-11-2021 REF-09963-10-29-2021
253 "Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 416 561 808.00 15-10-2021 REF-08254-10-14-2021
256 “Supervizion Punimesh Emergjencë mbrojtje lumore për urën e Drojës” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 837 933.00 11-11-2021 REF-11112-11-10-2021
242 “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 247 681 404.00 16-09-2021 REF-05431-09-15-2021
230 Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 096 958 794.00 16-08-2021 REF-02817-08-13-2021
229 Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5 Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 939 309 894.00 16-08-2021 REF-02818-08-13-2021
232 Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 7 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 353 597 373.00 16-08-2021 REF-02822-08-13-2021
233 Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 559 318 901.00 16-08-2021 REF-02820-08-13-2021
244 “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 604 005.00 16-09-2021 REF-05330-09-15-2021
247 “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë). Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 18 967 810 952.00 24-06-2021 REF-98814-06-22-2021
224 Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor: “Kryqëzim Qafë e Buallit- Fillim Rruga e Arbrit me gjatësi 4.5 km” Autoriteti Rrugor Shqiptar 939 735.00 17-06-2021 REF-98245-06-16-2021
223 Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 381 077.00 17-06-2021 REF-98249-06-16-2021
128 Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Vlore (k/spital) - Peshkepi + rruga Peshkepi - Selenicë + rruga Peshkepi - Vllahinë + rruga Vllahinë - Poçem - Povel + rruga Levan - Vlorë (e vjetra) Autoriteti Rrugor Shqiptar 169 211 472.00 16-07-2020 REF-65452-07-14-2020
222 “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 189 360 000.00 20-04-2021 REF-93505-04-19-2021
221 Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit. - Kontratë me çelësa në dorë. Autoriteti Rrugor Shqiptar 136 091 759.00 19-04-2021 REF-93382-04-17-2021
206 Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakës Autoriteti Rrugor Shqiptar 124 503 327.00 16-03-2021 REF-89963-03-12-2021
210 “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 654 819.00 23-03-2021 REF-90626-03-19-2021
208 Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Qëndror Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 586 721.00 18-03-2021 REF-90295-03-17-2021
175 “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”. Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 479 800 354.00 15-10-2020 REF-75502-10-14-2020
183 “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 619 484 905.00 22-10-2020 REF-76328-10-21-2020
177 “Ndertim rruga Dukaj Sinanaj, Tepelene” Autoriteti Rrugor Shqiptar 393 325 857.00 19-10-2020 REF-75865-10-17-2020
178 Ndërtim i rrugës. lidhja e Autostradës Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit Autoriteti Rrugor Shqiptar 599 492 271.00 19-10-2020 REF-75863-10-17-2020
182 Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter. Autoriteti Rrugor Shqiptar 78 910 092.00 15-10-2020 REF-75535-10-14-2020
161 Rindertim i Ures se Tapizes (Programi i Rindërtimit). Autoriteti Rrugor Shqiptar 151 539 896.00 30-07-2020 REF-67335-07-29-2020
120 Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3. Autoriteti Rrugor Shqiptar 669 384 858.00 01-06-2020 REF-59423-05-29-2020
167 “Masa inxhinierike per eleminimin e rreshqitjeve, segmenti rrugor Qafe Mali- Fierze, km 2.5 dhe per pikat e rrezikshme ne km 24, km 25+400,25+500”, Autoriteti Rrugor Shqiptar 18 909 574.00 03-08-2020 REF-67454-07-30-2020
110 Rikonstruksion i Urës së Vorës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 18 794 948.00 23-10-2019 REF-40420-10-22-2019
115 Supervizion punimesh Ndërtim i Urës së Zemblakut, Urës së Kaludhit, Urës së Dragotit, Urës së Leklit.. Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 738 186.00 22-11-2019 REF-44482-11-21-2019
13 Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore). Autoriteti Rrugor Shqiptar 39 045 777.00 11-09-2019 REF-35460-09-10-2019
9 Supervizion Punimesh, Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7 . Autoriteti Rrugor Shqiptar 16 500 000.00 31-05-2019 REF-24567-05-30-2019
11 Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. Autoriteti Rrugor Shqiptar 6 246 506.00 19-08-2019 REF-33664-08-16-2019
100 MIREMBAJTJE RUTINE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR BERAT – COROVODE 49,3 KM Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 12 352 124.00 08-10-2019 REF-38481-10-07-2019
10 Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 250 950 653.00 14-06-2019 REF-26436-06-13-2019
101 MIREMBAJTJE RUTINE E DIMERORE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR K/STRELCE – K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT – KUFI GRAMSH 19,3 KM Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 8 823 760.00 14-08-2019 REF-33430-08-13-2019
96 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të Krrabës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 194 920 000.00 REF-12661-03-06-2019
8 Supervizion Punimesh, Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta - rrethrrotullimi Shqiponja Loti 2 . Autoriteti Rrugor Shqiptar 10 700 000.00 24-05-2019 REF-23485-05-23-2019
97 Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e rëshqitjes në km 21+495 ÷21+620, në segmentin Lin – Pogradec. Autoriteti Rrugor Shqiptar 222 572 170.00 REF-14415-03-19-2019
29 Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqarr) – Vishaj (k/Baldushk) (116.25 km) (Kontrata 3) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 53 431 283.00 REF-73369-06-05-2018
31 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 44 534 152.00 REF-73463-06-05-2018
32 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 59 579 758.00 REF-73533-06-05-2018
63 Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së Autoriteti Rrugor Shqiptar 33 312 381.00 REF-77899-07-04-2018
92 Përmirësimi rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e rajonit Qëndror, loti 2 Autoriteti Rrugor Shqiptar 207 236 242.00 REF-88196-10-02-2018
59 Mirëmbajt je rutinë dhe dimërore me performancë rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, VainBilanc, U.Drojes-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 72 794 063.00 REF-74155-06-08-2018
55 Shpenzime supervizioni, Kontrate Mirembajtje Rajoni Qendror Tirane Autoriteti Rrugor Shqiptar 22 899 675.00 REF-73964-06-07-2018
88 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Koplik –Bogë,Dedaj –Razem 44.2 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 66 382 649.00 REF-85636-09-13-2018
53 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Libonik-Lozhan-Grabove + rruga Lin-Pogradec + rruga Voskop-Voskopoje 72 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 40 030 784.00 REF-73808-06-06-2018
30 Mirëmbajtje me performancë Marikaj (kufi TR, e vjetra) - Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) – Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh), Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit (ura e vjetër), K/Rr. Nr.2 (Shkozet) - Porto Romano (Loti 1), ByPass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë (Loti 6, 7, 10) (112.52 km) (Kontrata 4) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 34 607 032.00 REF-73375-06-05-2018
58 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Q.Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, RranxaKukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 55 559 660.00 REF-74140-06-08-2018
34 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km". Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 79 385 966.00 REF-73879-06-07-2018
35 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, ShpalUra e Repsit 84.9 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 64 859 900.00 REF-73904-06-07-2018
71 Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 6 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 388 910 889.00 REF-81479-07-31-2018
65 Vendosja e Mbikalimeve ne aksin rrugor Thumanë – Milot dhe Kukës -Morine Autoriteti Rrugor Shqiptar 372 739 265.00 REF-79745-07-18-2018
69 Stabilizim i rrëshqitjes në aksin Tunel – Elbasan, km17.36 ÷ 17.46 segmenti 3, aksi Tiranë – Elbasan (dalje Tuneli i Krrabës km.15.2–Elbasan km.27” Autoriteti Rrugor Shqiptar 373 979 239.00 REF-81320-07-30-2018
33 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Ura e Cerenecit - Stebleve, Qafe Bualli-Kraste, Burrel-Komesi;Ura e Matit-Lis;K/UlezUlez;Trebisht- Dogane 75.92 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 89 446 948.00 REF-73550-06-05-2018
49 Mirëmbajtje me performancë Librazhd - Togëz, Togëz - Zgosht, Zgosht - k/Borovë, k/Borovë - Steblevë, K/Rr. Nac. Nr.3 (Urakë) - Golik, K/Rr. Nac. Nr.3 (Hotolisht) - Frarë, Qukës – (Karkavec) Qafë Plloçë Loti 1 (49.95 km) (Kontrata 7) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 25 418 467.00 REF-73683-06-06-2018
51 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Berat – Gllave - Antene + rruga Poshnje – Velemisht – K/Patos + rruga Corovode – Hambull + rruga Kozare – K/Kucove + rruga K/marinez-Marinez 88.7 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 32 819 247.00 REF-73757-06-06-2018
52 Mirembajtje Rutine me Performance rruga K/Cerme - Divjake + rruga Jeta e Re - Kosove + rruga Bye Pass Fier – Rrethrrotullimi Kolonje + rruga Fier – Seman (plazh) + rruga K/Pojan - Apolloni 55.6 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 27 875 634.00 REF-73818-06-06-2018
61 Studim Projektim i urave te Leklit, Dragotit, Ura e Vores, Tapizes, Ura e Drojes, Zemblakut; rikonstruksion i urës së Kaludhit dhe nyja në disnivel ne Bushnesh dhe ura lidhëse e rrugëve Levan - Tepelenë me Dragot - Tepelenë. Autoriteti Rrugor Shqiptar 12 881 542.00 REF-75230-06-18-2018
22 Plotesimi, rakordimi, masa mbrojtese dhe siguria rrugore ne viaduktet e aksit Kukes - Morine”. Autoriteti Rrugor Shqiptar 208 304 496.00 REF-73839-06-07-2018
27 Mirëmbajtje me performancë Vorë-Marikaj (kufi Durrës), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Majtas), Kthesa Kamëz – Vorë (paralele Djathtas), K. Zall Herr (kryq. Rr.Nr.1) – Deg. mj. Komuna Zall Herr, Deg. mj. Komuna Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 – Kala Prezë, Bërxullë – Domje, Bërxullë – Laknas, Fushë Krujë (deg. Y) – Fushë Krujë (qendër), K/Thumanë Qendër – Ura e Drojës (aksi i vjetër), Fushë Krujë - Halilaj, Halilaj - Krujë, K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Bilaj (Llixha), K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Fabrika e Çimentos, Bubq - Ishëm, Krujë - Sarisalltik (98.1 km), (Kontrata 1) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 36 751 863.00 REF-73323-06-05-2018
38 Mirëmbajtje me performancë Belsh (L.Tafan) - Grekan, Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh - Pajovë, Elbasan - Cërrik (58.7 km) (Kontrata 6) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 19 094 271.00 REF-73947-06-07-2018
48 Mirëmbajtje me performancë K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70) - Llixha, Llixha - Kaçivel (k.Gramsh), K/Llixhë - Mjekës (Uzinë), Elbasan - Gjinar, k/Drizë (k/rr. 59) - Kaçivel (K/Elbasan), Gramsh - Kodovjat (shkolla), K/Drizë - Poroçan (76.45 km) (Kontrata 5 ) Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 42 286 428.00 REF-73595-06-06-2018
40 Mirembajtje Rutine me Performance rruga SarandeButrint + rruga Metoq-Cuke-Pllake-Xarre + rruga Cuke-Kanali i Cukes + rruga K/Qafe MuzineDelvine-Ura e Gajdarit 65.4 km. Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 30 802 752.00 REF-73979-06-07-2018
54 Shpenzime Supervizion i Kontratave të Mirembajtjes së Rrugëve Rajoni Jugor Gjirokastër Autoriteti Rrugor Shqiptar 28 874 275.00 REF-72934-06-01-2018
39 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga K/Zemblak-K/Liqenas + rruga K/Liqenas-Dogana Gorice + rruga Libonil-Rembec-Plase + rruga Bilisht-Baban-Hocisht 55.6 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 42 809 584.00 REF-73968-06-07-2018
50 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Korce – Erseke + rruga Unaza Erseke – Erseke + rruga K/Boboshtice – Dardhe 55 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 43 083 920.00 REF-73565-06-05-2018
64 Permiresimi rifreskimi sinjalist ikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e rajonit verior, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 208 163 877.00 REF-78064-07-05-2018
57 Supervizion by pass Tepelene, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 20 182 080.00 REF-73809-06-06-2018
68 Nderhyrje emergjente per stabilizimin e reshqitjes ne km 21+495 ÷21+620, ne segmentin Lin - Pogradec Autoriteti Rrugor Shqiptar 139 424 473.00 REF-79589-07-17-2018
46 Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 115 670 208.00 REF-73295-06-04-2018
47 Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Fierzë-B.Curri , B.Curri-Kam 48.2 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 96 442 439.00 REF-73300-06-04-2018
19 Supervizion punimesh Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 4, Loti 5, Loti 6. Autoriteti Rrugor Shqiptar 34 490 193.00 REF-63265-04-17-2018
17 Menaxhimi e Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Operimi i Tunelit të Krrabës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 98 180 000.00 REF-51772-02-06-2018
Lack of competition

Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

No tendering process (direct negotiations and above 5 million LEK )

This refers to contracts signed without following any process of competition, but simple negotiations between the contracting authority and companies. Such procedures would have to be allowed only in cases of emergencies which require immediate interventions through a contract.

Show more
Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)

Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract. There is also a possibility for the contracting authority to allocate an additional fund of 20% of the original offer. Such funds must be justified by reasons like unexpected difficulties caused by natural disasters, explicit changes in the market, changes in the price indexes, etc.

Show more
Disqualification of all competitive operators except the winner

The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid. It is not classified as disqualification the case of the operator submitting other documents and not submitting any offer at all. The evaluation is conducted only for tendering procedures worth over 5 milion ALL.

Cancellation of the tender procedure two or more times

In the event of a two-time cancellation of tenders with the same object, there is room to assess the difficulties or defects that have made it impossible to finalize the winners of the procedure. Repeating two times in a row is a precedent that legitimizes open competition to be replaced by direct negotiation.

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data