Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Number of Results 67

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

id Title Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date Reference No.
248 “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 267 030 666.00 12-10-2021 REF-07770-10-11-2021
242 “Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3 (vazhdimi)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 247 681 404.00 16-09-2021 REF-05431-09-15-2021
244 “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 604 005.00 16-09-2021 REF-05330-09-15-2021
247 “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë). Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 18 967 810 952.00 24-06-2021 REF-98814-06-22-2021
223 Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot 1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 381 077.00 17-06-2021 REF-98249-06-16-2021
128 Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti VII : “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Vlore (k/spital) - Peshkepi + rruga Peshkepi - Selenicë + rruga Peshkepi - Vllahinë + rruga Vllahinë - Poçem - Povel + rruga Levan - Vlorë (e vjetra) Autoriteti Rrugor Shqiptar 169 211 472.00 16-07-2020 REF-65452-07-14-2020
222 “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” Autoriteti Rrugor Shqiptar 189 360 000.00 20-04-2021 REF-93505-04-19-2021
206 Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakës Autoriteti Rrugor Shqiptar 124 503 327.00 16-03-2021 REF-89963-03-12-2021
210 “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 654 819.00 23-03-2021 REF-90626-03-19-2021
221 Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit. - Kontratë me çelësa në dorë. Autoriteti Rrugor Shqiptar 136 091 759.00 19-04-2021 REF-93382-04-17-2021
208 Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Qëndror Autoriteti Rrugor Shqiptar 166 586 721.00 18-03-2021 REF-90295-03-17-2021
153 Loti 4 : “Mirëmbajtje me performancë K/Sauk - Sanatorium, Sauk - Km 29 - rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, Km22 - Qytezë Krrabë - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Vishaj " Autoriteti Rrugor Shqiptar 263 424 859.00 17-07-2020 REF-65733-07-16-2020
175 “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”. Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 479 800 354.00 15-10-2020 REF-75502-10-14-2020
183 “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi” Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 619 484 905.00 22-10-2020 REF-76328-10-21-2020
177 “Ndertim rruga Dukaj Sinanaj, Tepelene” Autoriteti Rrugor Shqiptar 393 325 857.00 19-10-2020 REF-75865-10-17-2020
178 Ndërtim i rrugës. lidhja e Autostradës Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit Autoriteti Rrugor Shqiptar 599 492 271.00 19-10-2020 REF-75863-10-17-2020
182 Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot- Rreshen, rruga e vjeter. Autoriteti Rrugor Shqiptar 78 910 092.00 15-10-2020 REF-75535-10-14-2020
161 Rindertim i Ures se Tapizes (Programi i Rindërtimit). Autoriteti Rrugor Shqiptar 151 539 896.00 30-07-2020 REF-67335-07-29-2020
120 Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3. Autoriteti Rrugor Shqiptar 669 384 858.00 01-06-2020 REF-59423-05-29-2020
167 “Masa inxhinierike per eleminimin e rreshqitjeve, segmenti rrugor Qafe Mali- Fierze, km 2.5 dhe per pikat e rrezikshme ne km 24, km 25+400,25+500”, Autoriteti Rrugor Shqiptar 18 909 574.00 03-08-2020 REF-67454-07-30-2020
110 Rikonstruksion i Urës së Vorës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 18 794 948.00 23-10-2019 REF-40420-10-22-2019
115 Supervizion punimesh Ndërtim i Urës së Zemblakut, Urës së Kaludhit, Urës së Dragotit, Urës së Leklit.. Autoriteti Rrugor Shqiptar 1 738 186.00 22-11-2019 REF-44482-11-21-2019
13 Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore). Autoriteti Rrugor Shqiptar 39 045 777.00 11-09-2019 REF-35460-09-10-2019
9 Supervizion Punimesh, Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 7 . Autoriteti Rrugor Shqiptar 16 500 000.00 31-05-2019 REF-24567-05-30-2019
11 Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër. Autoriteti Rrugor Shqiptar 6 246 506.00 19-08-2019 REF-33664-08-16-2019
100 MIREMBAJTJE RUTINE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR BERAT – COROVODE 49,3 KM Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 12 352 124.00 08-10-2019 REF-38481-10-07-2019
10 Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 250 950 653.00 14-06-2019 REF-26436-06-13-2019
101 MIREMBAJTJE RUTINE E DIMERORE ME PERFORMANCE AKSI RRUGOR K/STRELCE – K/MALIQ I OPARIT (RRUGA ZEVENDESUESE M03) + AKSI RRUGOR SHKEMBI I DOBERCANIT – KUFI GRAMSH 19,3 KM Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 8 823 760.00 14-08-2019 REF-33430-08-13-2019
96 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të Krrabës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 194 920 000.00 REF-12661-03-06-2019
8 Supervizion Punimesh, Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta - rrethrrotullimi Shqiponja Loti 2 . Autoriteti Rrugor Shqiptar 10 700 000.00 24-05-2019 REF-23485-05-23-2019
97 Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e rëshqitjes në km 21+495 ÷21+620, në segmentin Lin – Pogradec. Autoriteti Rrugor Shqiptar 222 572 170.00 REF-14415-03-19-2019
29 Mirëmbajtje me performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqarr) – Vishaj (k/Baldushk) (116.25 km) (Kontrata 3) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 53 431 283.00 REF-73369-06-05-2018
31 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Kuben – Vasie 35.4 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 44 534 152.00 REF-73463-06-05-2018
32 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 59 579 758.00 REF-73533-06-05-2018
63 Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së Autoriteti Rrugor Shqiptar 33 312 381.00 REF-77899-07-04-2018
92 Përmirësimi rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e rajonit Qëndror, loti 2 Autoriteti Rrugor Shqiptar 207 236 242.00 REF-88196-10-02-2018
59 Mirëmbajt je rutinë dhe dimërore me performancë rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, VainBilanc, U.Drojes-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 72 794 063.00 REF-74155-06-08-2018
55 Shpenzime supervizioni, Kontrate Mirembajtje Rajoni Qendror Tirane Autoriteti Rrugor Shqiptar 22 899 675.00 REF-73964-06-07-2018
88 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Koplik –Bogë,Dedaj –Razem 44.2 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 66 382 649.00 REF-85636-09-13-2018
53 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Libonik-Lozhan-Grabove + rruga Lin-Pogradec + rruga Voskop-Voskopoje 72 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 40 030 784.00 REF-73808-06-06-2018
30 Mirëmbajtje me performancë Marikaj (kufi TR, e vjetra) - Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) – Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh), Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit (ura e vjetër), K/Rr. Nr.2 (Shkozet) - Porto Romano (Loti 1), ByPass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë (Loti 6, 7, 10) (112.52 km) (Kontrata 4) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 34 607 032.00 REF-73375-06-05-2018
58 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Q.Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-B.Jugë, RranxaKukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 55 559 660.00 REF-74140-06-08-2018
34 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km". Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 79 385 966.00 REF-73879-06-07-2018
35 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "U.Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, ShpalUra e Repsit 84.9 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 64 859 900.00 REF-73904-06-07-2018
71 Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 6 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 388 910 889.00 REF-81479-07-31-2018
65 Vendosja e Mbikalimeve ne aksin rrugor Thumanë – Milot dhe Kukës -Morine Autoriteti Rrugor Shqiptar 372 739 265.00 REF-79745-07-18-2018
69 Stabilizim i rrëshqitjes në aksin Tunel – Elbasan, km17.36 ÷ 17.46 segmenti 3, aksi Tiranë – Elbasan (dalje Tuneli i Krrabës km.15.2–Elbasan km.27” Autoriteti Rrugor Shqiptar 373 979 239.00 REF-81320-07-30-2018
33 Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Ura e Cerenecit - Stebleve, Qafe Bualli-Kraste, Burrel-Komesi;Ura e Matit-Lis;K/UlezUlez;Trebisht- Dogane 75.92 km. Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 89 446 948.00 REF-73550-06-05-2018
49 Mirëmbajtje me performancë Librazhd - Togëz, Togëz - Zgosht, Zgosht - k/Borovë, k/Borovë - Steblevë, K/Rr. Nac. Nr.3 (Urakë) - Golik, K/Rr. Nac. Nr.3 (Hotolisht) - Frarë, Qukës – (Karkavec) Qafë Plloçë Loti 1 (49.95 km) (Kontrata 7) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 25 418 467.00 REF-73683-06-06-2018
51 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Berat – Gllave - Antene + rruga Poshnje – Velemisht – K/Patos + rruga Corovode – Hambull + rruga Kozare – K/Kucove + rruga K/marinez-Marinez 88.7 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 32 819 247.00 REF-73757-06-06-2018
52 Mirembajtje Rutine me Performance rruga K/Cerme - Divjake + rruga Jeta e Re - Kosove + rruga Bye Pass Fier – Rrethrrotullimi Kolonje + rruga Fier – Seman (plazh) + rruga K/Pojan - Apolloni 55.6 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 27 875 634.00 REF-73818-06-06-2018
61 Studim Projektim i urave te Leklit, Dragotit, Ura e Vores, Tapizes, Ura e Drojes, Zemblakut; rikonstruksion i urës së Kaludhit dhe nyja në disnivel ne Bushnesh dhe ura lidhëse e rrugëve Levan - Tepelenë me Dragot - Tepelenë. Autoriteti Rrugor Shqiptar 12 881 542.00 REF-75230-06-18-2018
22 Plotesimi, rakordimi, masa mbrojtese dhe siguria rrugore ne viaduktet e aksit Kukes - Morine”. Autoriteti Rrugor Shqiptar 208 304 496.00 REF-73839-06-07-2018
27 Mirëmbajtje me performancë Vorë-Marikaj (kufi Durrës), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Majtas), Kthesa Kamëz – Vorë (paralele Djathtas), K. Zall Herr (kryq. Rr.Nr.1) – Deg. mj. Komuna Zall Herr, Deg. mj. Komuna Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 – Kala Prezë, Bërxullë – Domje, Bërxullë – Laknas, Fushë Krujë (deg. Y) – Fushë Krujë (qendër), K/Thumanë Qendër – Ura e Drojës (aksi i vjetër), Fushë Krujë - Halilaj, Halilaj - Krujë, K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Bilaj (Llixha), K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Fabrika e Çimentos, Bubq - Ishëm, Krujë - Sarisalltik (98.1 km), (Kontrata 1) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 36 751 863.00 REF-73323-06-05-2018
38 Mirëmbajtje me performancë Belsh (L.Tafan) - Grekan, Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh - Pajovë, Elbasan - Cërrik (58.7 km) (Kontrata 6) Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane 19 094 271.00 REF-73947-06-07-2018
48 Mirëmbajtje me performancë K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70) - Llixha, Llixha - Kaçivel (k.Gramsh), K/Llixhë - Mjekës (Uzinë), Elbasan - Gjinar, k/Drizë (k/rr. 59) - Kaçivel (K/Elbasan), Gramsh - Kodovjat (shkolla), K/Drizë - Poroçan (76.45 km) (Kontrata 5 ) Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 42 286 428.00 REF-73595-06-06-2018
40 Mirembajtje Rutine me Performance rruga SarandeButrint + rruga Metoq-Cuke-Pllake-Xarre + rruga Cuke-Kanali i Cukes + rruga K/Qafe MuzineDelvine-Ura e Gajdarit 65.4 km. Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 30 802 752.00 REF-73979-06-07-2018
54 Shpenzime Supervizion i Kontratave të Mirembajtjes së Rrugëve Rajoni Jugor Gjirokastër Autoriteti Rrugor Shqiptar 28 874 275.00 REF-72934-06-01-2018
39 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga K/Zemblak-K/Liqenas + rruga K/Liqenas-Dogana Gorice + rruga Libonil-Rembec-Plase + rruga Bilisht-Baban-Hocisht 55.6 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 42 809 584.00 REF-73968-06-07-2018
50 Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Korce – Erseke + rruga Unaza Erseke – Erseke + rruga K/Boboshtice – Dardhe 55 km Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 43 083 920.00 REF-73565-06-05-2018
64 Permiresimi rifreskimi sinjalist ikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e rajonit verior, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 208 163 877.00 REF-78064-07-05-2018
57 Supervizion by pass Tepelene, loti 1 Autoriteti Rrugor Shqiptar 20 182 080.00 REF-73809-06-06-2018
68 Nderhyrje emergjente per stabilizimin e reshqitjes ne km 21+495 ÷21+620, ne segmentin Lin - Pogradec Autoriteti Rrugor Shqiptar 139 424 473.00 REF-79589-07-17-2018
46 Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 115 670 208.00 REF-73295-06-04-2018
47 Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Fierzë-B.Curri , B.Curri-Kam 48.2 km Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder 96 442 439.00 REF-73300-06-04-2018
19 Supervizion punimesh Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 4, Loti 5, Loti 6. Autoriteti Rrugor Shqiptar 34 490 193.00 REF-63265-04-17-2018
17 Menaxhimi e Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Operimi i Tunelit të Krrabës. Autoriteti Rrugor Shqiptar 98 180 000.00 REF-51772-02-06-2018
Lack of competition

Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

No tendering process (direct negotiations and above 5 million LEK )

This refers to contracts signed without following any process of competition, but simple negotiations between the contracting authority and companies. Such procedures would have to be allowed only in cases of emergencies which require immediate interventions through a contract.

Show more
Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)

Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract

Allocation of additional funds before the completion of the first stage of the contract. There is also a possibility for the contracting authority to allocate an additional fund of 20% of the original offer. Such funds must be justified by reasons like unexpected difficulties caused by natural disasters, explicit changes in the market, changes in the price indexes, etc.

Show more
Disqualification of all competitive operators except the winner

The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid. It is not classified as disqualification the case of the operator submitting other documents and not submitting any offer at all. The evaluation is conducted only for tendering procedures worth over 5 milion ALL.

Cancellation of the tender procedure two or more times

In the event of a two-time cancellation of tenders with the same object, there is room to assess the difficulties or defects that have made it impossible to finalize the winners of the procedure. Repeating two times in a row is a precedent that legitimizes open competition to be replaced by direct negotiation.

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data