Open Procurement Albania

“Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)”
Reference No. REF-69747-05-19-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 379 248 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-05-2023
Last date of Submitted Documents 23-06-2023
Tender Held Date 23-06-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1. “SALILLARI”
2. “4 A-M”
3. “ALKO IMPEX CONSTRUCTION”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 378 228 000,00
  Bidder Announcement date 31-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 340555200
  Contract date 13-10-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. SALILLARI sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka permbushur kapacitetet teknike pika 2.3.4, pika 2.3.5 si dhe pika 2.3.7, pasi stafi i deklaruar ne kete procedure eshte shpallur fitues ne nje objekt tjeter.

  2. ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka permbushur kapacitetet teknike pika 2.3.4, pika 2.3.5 si dhe pika 2.3.7, pasi stafi i deklaruar ne kete procedure eshte shpallur fitues ne nje objekt tjeter.
  Cancellation reason
  Additions Më datë 01.08.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe autoritetit kontraktor është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK.

  Më datë 13.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi kërkesën e ankimuesit dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të përfundojë procedimin administrativ për ankesën e operatorit ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK
  2. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet përkatëse për derdhjen në Buxhetin e Shtetit të tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “Alko Impex Construction” SHPK.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-69747-05-19-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 87 datë 23 Tetor 2023
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Llogaritja e Fondit Limit
  Formular Ankimimi Alko Impex Construction SHPK
  Formular Vendimi Nr. 900/2023

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data