Open Procurement Albania

Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Nderhyrje emergjence ne km 5+500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave te Perroit te Thate ne segmentin Dedaj-Boge
Reference No. REF-74160-07-04-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 77 993 531,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-07-2023
Last date of Submitted Documents 20-07-2023
Tender Held Date 20-07-2023
No. of Bidders 8
Bidders 1. “STERKAJ”
2. BOE “S I R E T A 2F & ARB & TRANS-2010”
3. BOE “CURRI & XHENGO SHPK”
4. BOE “ Rroku GUEST & C O L O M B O & DEHA 2010”
5. BOE “NIKA & PEPA GROUP”
6. “JUBICA”
7. BOE “BE - IS SH.P.K & ERGI”
8. BOE “ EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI & ABI CONS”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI" - “ABI CONS” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 64 452 491,00
  Bidder Announcement date 25-08-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 77342989
  Contract date 20-09-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. STERKAJ, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte dhe te plote per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te percaktuara ne DST, konkretisht: -Nuk ka deklaruar stafin kryesor ne licence dhe kush do jete stafi mbeshtetes 2. BOE S I R E T A 2F dhe ARB TRANS 2010, per arsye:
  -Nuk ka deklaruar stafin kryesor ne licence dhe kush do jete stafi mbeshtetes
  -Nuk disponon te gjitha mjetet e kerkuar sipas pikes 2.3.8 te kritereve teknike ne DST

  3. BOE CURRI dhe XHENGO SHPK, per arsye:
  -Nuk disponon te gjitha mjetet e kerkuar sipas pikes 2.3.8 te kritereve teknike ne DST

  4. BOE Rroku GUEST; C O L O M B O DEHA 2010, per arsye:
  -Mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH

  5. BOE NIKA dhe PEPA GROUP, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.1, pasi nuk ka paraqitur deshmi per pervojen e meparshme te ngjashme.
  - Nuk disponon ing Gjeolog dhe ing.mjedisi
  - Nuk permbush piken 2.3.5 pasi ing i ndertimit i deklaruar nuk eshte profili transport

  6. BOE BE IS SH.P.K dhe ERGI, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.5, pasi Stafi i deklaruar ne kete procedure eshte i angazhuar ne kontrate tjeter me ARRSH
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.8, pasi mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 82 datë 2 Tetor 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Horografia
  Profilet Terthore
  Tombino
  Grafiku i Punimeve

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data