Open Procurement Albania

“Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë”
Reference No. REF-07770-10-11-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 267 030 666,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-10-2021
Last date of Submitted Documents 29-10-2021
Tender Held Date 29-10-2021
No. of Bidders 15
Bidders 1. “SHKELQIMI 07”
2. “COMPANY RIVIERA 2008”
3. “B93 II & B-93 & Shendelli”
4. “ALB TIEFBAU & INFRATECH & Engineering Consulting Group”
5. “ SIRETA 2F”
6. “ALBA KONSTRUKSION”
7. “COLOMBO”
8. “EUROKOS HOLDING SHPK”
9. “S.M.O.UNION & GLAVENICA”
10. “DENIS & HMK - Consulting & ERAL CONSTRUCTION COMPANY”
11. “FUSHA & V.A.S. Konstruksion”
12. “BEIS SHPK”
13. “EVEREST & ALKO IMPEX CONSTRUCTION”
14. “LLAZO & NET-GROUP & KUPA”
15. “PEPA GROUP & JUNIK”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “FUSHA - V.A.S. Konstruksion”
 • The winning bid ALL without vat 209 933 125,00
  Bidder Announcement date 06-01-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 251919750
  Contract date 31-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 16 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendim KPP 2448/2021.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ``Shkelqimi 07’’, për këto arsye:
  - nuk provohet realizimi kontratës me vlerën e ofertuar
  2. “COMPANY RIVIERA” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar te gjithe makinerite e nevojshme per realizimin e kesaj kontrate.
  3. “B 93 & B 93 II & SHENDELLI ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  4. “SIRETA 2F” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson piken 2/b pika 3 – Vepra arti ne infrastrukture.
  5. “ALBTIEFBAU & INFRATECH & ECG ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar pikën 2.3.1 në kriteret e vecanta pasi punët e ngjashme i përkasin projektuesit shoqeria ECG – ka ofertuar me punet e ngjashme te marra nga “ Nord Comad” e cila sipas verifikimit në QKB datë 17.09.2021 rezulton me status aktiv dhe nuk figuron që të jetë kryer ndryshim për transferime të aktivitetit.
  6. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka Vetdeklaruar disponueshmerine e Nyjes Inerte te pajisur me leje mjedisore III.1.B, si dhe nuk ka Vetdeklaruar asnje leje mjedisore si per Fabriken e asfaltit ashtu edhe per Fabriken e Betonit.
  7. “COLOMBO & ALMO & BOSHNJAKU ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Skualifikohet oferta e paraqitur nga BOE , bazuar ne Vendimin Nr.80 date 05.11.2021, te Agjensise se Prokurimit Publik, per Procedimin Administrativ te nisur per Subjektin Colombo shpk.
  8. “EUROKOS HOLDING” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  9. “S.M.O” sh.p.k & GLAVENICA, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikave 2.3.5 dhe 2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë dhe Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë.
  10. “ LLAZO & KUPA & NET GROUP ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  11. “DENIS 05 & ERAL & HMK ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  12. “PEPA & JUNIK ” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  Cancellation reason
  Additions Buletini I lidhjes së kontratës Nr. 1 datë 10 Janar 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “FUSHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “FUSHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for “FUSHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “FUSHA viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data