Open Procurement Albania

Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km
Reference No. REF-73295-06-04-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 115 670 208,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 28-06-2018
Tender Held Date 28-06-2018
No. of Bidders 8
Bidders ALB SHPRESA
CURRI
DRINI 1”shpk& AEK MUNELLA
FLORIDA
JUBICA
GECI
VLLAZNIMI
Adem Pojani
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLORIDA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 106 894 130,00
  Bidder Announcement date 24-07-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 128272956
  Contract date 30-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk keni ngarkuar asnjë dokument në sistem.

  2. “ JUBICA”sh.p.k :
  Nuk ploteson kushtin per kualifikim per sa ju perket mjeteve Borepastruese, pasi keto mjete jane te njejta me mjetet borepastruese te perdorura ne prokurimin me objekt "Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me Performance Rruga Kukës-U.Zapotit, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge DomajDraj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 71.64 km", ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj mjetet tuaja rezultojnë te angazhuara ne kundërshtim me ate qe eshte përcaktuar ne kriteret per kualifikim.

  3. “ GECI” sh.p.k:
  Nuk plotëson kriteret teknike per kualifikim pasi i mungojne 2 nga mjetet e punës të kërkuara, si më poshtë:
  - Makineria per vendosje parmake metalik, Batipal.
  - Set semaforesh.

  4. “ CURRI” sh.p.k:
  Nuk plotëson kriteret per kualifikim sipas kerkasave te DST.
  - Shërbimet e ngjashme të paraqitura nuk plotsojne 40% që kërkohet në DST
  - Borëpastruse keni paraqitur 2 copë nga 4 që kërkohen.

  5. “ ALB SHPRESA” sh.p.k
  Nuk plotëson kriteret per kualifikim pasi rezulton se : Kontrata e qerase me shoqerine " Mela" per makineri me Nr 1590.Rep, Nr 475 Kol.Dt 28.06.2018 te marra me qera , Kontrata Nr 1589 Rep.,Nr 474 Kol. dt 28.06.2018 per furnizim me asfaltobeton me shoqerine " Kirchbereger-Albania si dhe kontrata me Nr 1652 Rep.,Nr 480 Kol. dt 30.06.2018 me Sokol Dako jane te marra per tjera objekte. Te gjitha makinerite e marra me qera jane marre per kontrata te tjera dhe jo per kete kontrate.

  6. “ VLLAZNIMI” sh.p.k
  Përkatesisht per arsyet e meposhtme: - I mungon Fatura e shlyerjes se Energjise Elektrike Muaji Maj 2018; - Nuk plotëson kriteret teknike mbasi i mungojne pothuase pjesa me e madhe e makinerive, të tilla si: Nuk keni Rul vibrues copë 1, Kamiona vetshkarkues 8-12 ton cope 4,Prese asfalti cope 1, Autobetonjere cope 1, Asfaltshtruese cope 1, Mjete per vendosje parmake metalik cope 1, Borepastruese cope 4, Kamionçine mbi 1 ton cope 1, Fadroma cope 2, Kontrata furnizimi me asfalt, Set semaforesh cope 1, Makineri per vizim rrugesh cope 1.
  - Nuk kapika liçence si NP-5, NP-12.
  - Nuk ka kontrate me Ing. Mjedisi.
  - Oferta eshte plotsuar gabim ajo pas korrigjimit del disa here me e madhe si fondi limit. Konkretisht nuk keni respektuar formularin e preventivit tek kolona çmimi eshte lek/Km/ne muaj keni vendosur çmimin 1.200.000 lek /Km ne muaj dhe nuk e keni shumëzuar per 24 muaj që është afati, prandaj kjo ofertë është plotësuar gabim . Shuma e paraqitur nga ana juaj si oferte është për një muaj, po te shumëzohet me 24 muaj ajo del miliarda.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FLORIDA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLORIDA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLORIDA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLORIDA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73295-06-04-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.30 - Dt.30-07-2018
  Signing of the Contract Nr.31 - Dt.06-08-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data