Open Procurement Albania

Minikontrata 1-Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Minikontrata 1-Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)”
Reference No. REF-69718-05-18-2023 (Minikontrata 1)
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-05-2023
Last date of Submitted Documents 05-06-2023
Tender Held Date 05-06-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. A & E ENGINEERING sh.p.k
2. C.E.C GROUP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • C.E.C GROUP SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 20-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11689920
  Contract date 01-02-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skaulifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 8 datë 12 Shkurt 2024

  Më datë 24.07.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “A & E Engineering” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi mbi vlerësimin me pikë të propozimeve teknike të paraqitura nga operatori ekonomik “A & E Engineering” SHPK.

  Më datë 20.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “A&E Engineering” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të rivlerësojë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, referuar konstatimeve të këtij vendimi.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for C.E.C GROUP SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-69718-05-18-2023 (Minikontrata 1)
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data