Open Procurement Albania

Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-Fierzë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-Fierzë
Reference No. REF-30488-05-23-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 99 168 047,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-05-2022
Last date of Submitted Documents 10-06-2022
Tender Held Date 10-06-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. BE - IS SH.P.K
2. BOE DENIS-05 SHPK & ABI CONS SHPK
3. DRIVE EXPERT ALBANIA SHPK
4.BOE ED KONSTRUKSION SHPK & VIANTE Konstruksion SHPK
5. BOE “PEPA GROUP GROUP” & SELAMI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “PEPA GROUP GROUP” - “SELAMI” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 97 676 553,00
  Bidder Announcement date 29-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 117211864
  Contract date 18-07-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE DENIS-05 SHPK & ABI CONS SHPK per arsye:
  - operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST, konkretisht:Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST në të cilën përcaktohet se:
  Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese.

  2. BOE ED KONSTRUKSION SHPK & VIANTE Konstruksion SHPK per arsye:
  - operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht: Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST në të cilën përcaktohet se: “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë)
  Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese.”
  -Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST në të cilën përcaktohet se:
  “Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve (inxhinier ndërtimi me eksperiencë) në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese”.
  -Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST në të cilën përcaktohet se:
  “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese.”

  3. DRIVE EXPERT ALBANIA SHPK per arsye:
  -nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST.
  -Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “SELAMI” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “SELAMI” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “SELAMI” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “SELAMI” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 102 datë 25 Korrik 2022
  Cancellation of Procurement
  - Specifikime Teknike
  - Raport Gjeologjik
  - Raport Teknik
  - Preventiv
  - Harte Gjeologjike
  - HOROGRAFIA
  - Grafik Punimesh

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data