Open Procurement Albania

Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4
Reference No. REF-02817-08-13-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 096 958 794,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-08-2021
Last date of Submitted Documents 15-09-2021
Tender Held Date 15-09-2021
No. of Bidders 8
Bidders 1. A. N. K. SHPK
2. ALB - STAR SHPK
3. “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK & “BE - IS” SH.P.K
4. GECI SHPK
5. KEVIN CONSTRUKSION SHPK
6. MET-ENGENEERING SHPK
7. TREMA ENGINEERING 2 SHPK & RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN & ELMAZAJ KONSTRUKSION SHPK
8. EUROTEOREMA PEQIN shpk & “PE-VLA-KU” sh.p.k & “NOVA Construction 2012” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EUROTEOREMA PEQIN shpk - “PE-VLA-KU” sh.p.k - “NOVA Construction 2012” shpk
 • The winning bid ALL without vat 1 991 017 847,00
  Bidder Announcement date 07-10-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. A. N. K. SHPK, për këto arsye:
  - Nuk permbush kapacitetet ekonomike dhe financiare, piken 2.2.1 Xhiro vjetore e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se xhiroja e kerkuar ne DST.
  2. ALB - STAR SHPK, për këto arsye:
  - nuk dëshmon se ka punë të ngjashme me kontratën objekt prokurimi.
  3. “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK & “BE - IS” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk përmbush piken 2.3.2 , lidhur me licencen profesionale të shoqerise. Kategorine NS-8-G. (Operatori ekonomik V.Hysa ka kategorine NS-8 –F, operatoret BE-IS dhe CURRI kane kategorine NS- 8 -E)
  4. GECI SHPK, për këto arsye:
  - Nuk përmbush kriterin 2.3.1 punë e ngjashme pasi ne preventivin e punimeve jane parashikuar.
  5. KEVIN CONSTRUKSION SHPK, për këto arsye:
  - Nuk permbush pikën 1/a kriteret e veçanta pasi nuk ka paraqitur formularin e vetdeklarimit”
  6. MET-ENGENEERING SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur Oferte ekonomike”
  7. TREMA ENGINEERING 2 SHPK & RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN & ELMAZAJ KONSTRUKSION SHPK, për këto arsye:
  - OE “TREMA ENGINEERING” ka paraqitur ‘1’ pune te ngjashme qe nuk ploteson vleren e puneve te ngjashem per kapitullin: “Ndertim vepra arti te medha (ndertim viadukti)” qe ze peshen kryesore te kesaj procedure prokurimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “PE-VLA-KU” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “PE-VLA-KU” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “PE-VLA-KU” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “PE-VLA-KU” sh.p.k viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data