Open Procurement Albania

“Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”
Reference No. REF-55258-12-28-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 285 280 226,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 29-12-2022
Last date of Submitted Documents 01-02-2023
Tender Held Date 01-02-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION”
2. “ALComm Solutions”
3. “ELEKTROSEK”
4. BOE “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION”
5. “SALILLARI”
6. “SINTEZA CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MC NETWORKING - INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK. - GJOKA KONSTRUKSION
 • The winning bid ALL without vat 2 125 576 214,00
  Bidder Announcement date 06-04-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2550691456
  Contract date 13-06-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonmike te meposhtem:
  1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION” , per arsye:
  - Operatori ekonomik “Albanian Telekommunications Union Union” & “GENER 2” perkatesisht me NIPT L01425001U dhe K58615301M, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
  - Bashkimi I Operatoreve ekonomike nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit ndermjet tyre , ne kundershtim me Vendimin 285,datë 19.05.2021”Rregulla të Prokurimit Publik” pikat 1,2,3 te nenit 88 “bashkimi i operatoreve ekonomik”.

  2.“ALComm Solutions” , per arsye:
  - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
  •Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
  • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit.
  • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore.
  • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme .
  • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-11-D, NP-12-A, NS18-A) .
  • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore.
  • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5.
  • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8.

  3.“ELEKTROSEK” , per arsye:
  - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
  • Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
  • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit.
  • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore.
  • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme .
  • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-4-D, NP-11-D, NP-12-A, NS-5-A , NS-7-A NS18-A).
  • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore.
  • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5.
  • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8.

  4.“SALILLARI” , per arsye:
  - nuk permbush kapacitetet teknike , pune e ngjashme ,piken 2.3.1/a pasi puna e ngjashme (qendra e monitorimit te trafikut e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se 50 % e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet e percaktuar ne DST).

  5.“SINTEZA CO”, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur asnje dokumentacin ne sistemin elektronik.
  Cancellation reason
  Additions Fitues per kete procedure prokurimi eshte bashkimi i operatoreve “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION”.
  “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” eshte subjekt i huaj me numer identifikimi tregtar 550179-0.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2014
  Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 57 datë 26 Qershor 2023
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Segmenti Tiranë-Elbasan
  Segmenti Kashar-Rinas-Vore
  Segmenti Durres-Plazh
  Segmenti Tiranë-Durrës
  Segmenti Rrogozhine-Lushnje
  Segmenti Kavaje-Rrogozhine
  Segmenti Fier-Vlore
  Segmenti Durres-Rrogozhine
  Segmenti Kavaje-Rrogozhine

  “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”

  Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
  Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Tender object “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”
  Reference No. REF-45168-10-10-2022
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 285 280 226,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 11-10-2022
  Last date of Submitted Documents 14-11-2022
  Tender Held Date 14-11-2022
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Raport Teknik Strukturor
  Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
  Segmenti Tirane -Durres
  Segmenti Durres-Rrogozhine
  Segmenti Fier-Vlore
  Segmenti Kashar-Rinas- Vlore
  Segmenti Kavaje -Rrogozhine
  Segmenti Rrogozhine -Lushnje

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data