Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 169 322 124,686,516,673 184 86,437,800,093 81,206,340,181

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 16,916,112 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 16,908,000.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” Signed the Contract NDERTUESI 2014 shpk - JUBICA shpk 412,859,042.00
Albanian Road Authority Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” 412,955,051 Announced the Winner NDERTUESI 2014 shpk - JUBICA shpk 412,859,042.00
Albanian Road Authority Loti 1: Kontrata A “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” 883,086,388 Announced the Winner GECI SHPK 880,851,426.00
Albanian Road Authority Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” 1,455,726,087 Announced the Winner 2 T SHPK 1,455,620,460.00
Albanian Road Authority "Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)" 165,805,365 Signed the Contract "R.S.&M SHPK & SI.SI-AL SHPK" 161,433,150.00
Albanian Road Authority “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave” 16,536,404 Signed the Contract “DRINI -1” & “SHPRESA - AL 14,971,750.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinjerike për mbrojtjen e skarpatave” 473,913 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Rehabilitim I tombino/ tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit- Fillimi I rrugës së Arbërit” 294,396 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority Rehabilitimi i tombino/tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit - Fillimi i rrugës së Arbërit 12,499,803 Signed the Contract UDHA sh.p.k 10,176,771.00
Albanian Road Authority Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2022) 191,663,216 Announced the Winner JUBICA. SHPK 181,000,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 1,412,446 Signed the Contract TAULANT SHPK 1,350,000.00
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë Loti 8 ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga Loti1 deri në Lotin 6) 2,458,309 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 2,458,309.00
Albanian Road Authority “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2” 990,593,898 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 948,818,251.00
Albanian Road Authority Loti 5 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa e Lapidarit” 12,732,013 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj” 41,459,368 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit” 10,603,873 Signed the Contract “INVICTUS” & “GB CIVIL ENGINEERING” 10,583,333.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6) 281,619,729 Signed the Contract JUBICA. SHPK 220,000,001.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja- Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” 18,079,568 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 18,000,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Plotësimi I punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore Loti 2” 9,121,653 Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 8,910,000.00
Albanian Road Authority Loti 3 : “Mirëmbajtje me performancë Tiranë - Dajt - Qafë Mollë - Bizë, Qafë Priskë - Shkallë – Shëngjergj, Uzina e Traktorit - Lanabregas, Sauk - Farkë " 255,787,340 Signed the Contract XHAST SHPK - ALB SHPRESA - MELA 249,735,000
Albanian Road Authority Loti 4 : “Mirëmbajtje me performancë K/Sauk - Sanatorium, Sauk - Km 29 - rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, Km22 - Qytezë Krrabë - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Vishaj " 263,424,859 Signed the Contract ALKO IMPEX CONSTRUCTION & ALKO IMPEX General Construksion SHPK 223,281,127
Albanian Road Authority Loti 6 : “Mirëmbajtje me performancë Shirgjan - Kaçivel - Drizë, Mjekës - Uzinë, Elbasan - Gjinar, Gramsh - Kodovjat - Mollë Grabovë, Drizë - Poroçan ", 302,066,588 Signed the Contract ALKO IMPEX CONSTRUCTION & ALKO IMPEX General Construksion SHPK 301,101,555.00
Albanian Road Authority Loti 7 : “Mirëmbajtje me performancë Cërrik - Shalës - Belsh - Vlashuk, Belsh - Fierzë - Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, Shtërmen – RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Rrasë " 194,768,956 Signed the Contract ALKO IMPEX CONSTRUCTION & ALKO IMPEX General Construksion SHPK 181,126,549
Albanian Road Authority Loti 9 : “Mirëmbajtje me performancë K/Zëmblak – Liqenas - Dog. Goricë, Libonik - Rrëmbec - Plasë ” 169,973,967 Signed the Contract REJ 152,997,953.16
Albanian Road Authority “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë” 267,030,666 Signed the Contract “FUSHA & V.A.S. Konstruksion” 209,933,125.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti I : “Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga ura e Leklit - Këlcyrë - Përmet + rruga Valare - Erind - Çajup + rruga K/Dhuvjan - Libohove. 192,260,577 Signed the Contract ALB-BUILDING SHPK 189,732,361.31
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti II : “Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga Përmet - Çarshove + rruga Çarshove - Tre Urat (Dogane) + rruga Çarshove - Leskovik 106,306,709 Signed the Contract TEA-D & AGI KONS 104,180,218.00
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti III : “Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga Korce - Erseke + rruga unaza Erseke - Erseke + rruga K/Boboshtice - Dardhë 199,551,855 Signed the Contract Niem SHPK & Avdolli SHPK 152,808,168
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor - Loti IV : “Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga Korce - Voskopoje + rruga Bilisht - Baban - Hocisht + rruga ura Baban - qendra Baban 114,087,947 Signed the Contract 2 T SHPK 113595678.4

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data