Open Procurement Albania

Supervizion punimesh: “Ndërtim i unazës së jashtme Tiranë, Loti 4”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh: “Ndërtim i unazës së jashtme Tiranë, Loti 4”
Reference No. REF-03688-08-24-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20 479 884,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-08-2021
Last date of Submitted Documents 10-09-2021
Tender Held Date 10-09-2021
No. of Bidders 6
Bidders 1. “DRICONS” SHPK & TOWER
2. A & E ENGINEERING sh.p.k
3. CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK
4. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
5. P.C.S.COMPANY SHPK & INVICTUS & HYDRO-ENG CONSULTING & STUDIO SERVICES “K – SA”
6. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • P.C.S.COMPANY SHPK - INVICTUS - HYDRO-ENG CONSULTING - STUDIO SERVICES “K – SA”
 • The winning bid ALL without vat 18 329 068,00
  Bidder Announcement date 12-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 21 994 882
  Contract date 09-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “DRICONS" SHPK & TOWER, për këto arsye:
  - oferta ekonomike e paraqitur nga ky bashkim operatorësh është poshtë vlerës minimale të lejuar.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “DRICONS” SHPK & TOWER
  2. Operatori ekonomik A & E ENGINEERING sh.p.k
  3. BOE CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK
  4. Operatori ekonomik INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
  5. BOE P.C.S.COMPANY SHPK & INVICTUS & HYDRO-ENG CONSULTING & STUDIO SERVICES “K – SA”
  6. Operatori ekonomik TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “DRICONS” SHPK & TOWER, Vlera: 18022298 lekë pa TVSH
  2. A & E ENGINEERING sh.p.k, Vlera: 20400000 lekë pa TVSH
  3. CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK, Vlera: 20385000 lekë pa TVSH
  4. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN, Vlera: 19204800 lekë pa TVSH
  5. P.C.S.COMPANY SHPK & INVICTUS & HYDRO-ENG CONSULTING & STUDIO SERVICES “K – SA”, Vlera: 18329068,71 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2014
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INVICTUS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for STUDIO SERVICES “K – SA” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for STUDIO SERVICES “K – SA” viti 2014
  Monitor treasury transaction for STUDIO SERVICES “K – SA” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for STUDIO SERVICES “K – SA” viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr.185 datë 20 Dhjetor 2021
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data