Open Procurement Albania

Supervizion punimesh: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri - Shkozë, Urat mbi lumin Tirana”
Reference No. REF-03687-08-24-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 27 461 635,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-08-2021
Last date of Submitted Documents 10-09-2021
Tender Held Date 10-09-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “SEED CONSULTING” SHPK & HMK - Consulting SHPK
2. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
3. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “SEED CONSULTING” SHPK - HMK - Consulting SHPK
 • The winning bid ALL without vat 26 940 000,00
  Bidder Announcement date 12-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 32 328 000
  Contract date 17-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “SEED CONSULTING” SHPK & HMK - Consulting SHPK
  2. Operatori ekonomik INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
  3. BOE TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “SEED CONSULTING” SHPK & HMK - Consulting SHPK, Vlera: 26940000 lekë pa TVSH
  2. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN, Vlera: 24844800 lekë pa TVSH
  3. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK, Vlera: 26884000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 187 datë 28 Dhjetor 2021
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data