Open Procurement Albania

“Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Supervizion Punimesh Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 6
Reference No. REF-03681-08-24-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 368 905,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-08-2021
Last date of Submitted Documents 10-09-2021
Tender Held Date 10-09-2021
No. of Bidders 10
Bidders 1. “DRICONS” SHPK & TOWER
2. A & E ENGINEERING sh.p.k
3. CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK
4. INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
5. “P.C.S.COMPANY” & “ERALG-G”
6. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
7. “HE & SK 11” & TESLA VIZION
8. “CIVIL CONS”
9. “NET-GROUP” & “ARABEL – STUDIO”
10. “MCE”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HE & SK 11” - TESLA VIZION
 • The winning bid ALL without vat 13 823 485,00
  Bidder Announcement date 12-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 16588182
  Contract date 09-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “TOWER” & DRICONS", për këto arsye:
  - oferta ekonomike e paraqitur nga ky bashkim operatoresh eshte poshte vleres minimale te lejuar.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “DRICONS” SHPK & TOWER
  2. Operatori ekonomik A & E ENGINEERING sh.p.k
  3. BOE CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK
  4. Operatori ekonomik INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN
  5. BOE “P.C.S.COMPANY” & “ERALG-G”
  6. BOE TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK
  7. BOE “HE & SK 11” & TESLA VIZION
  8. Operatori ekonomik “CIVIL CONS”
  9. BOE “NET-GROUP” & “ARABEL – STUDIO”
  10. Operatori ekonomik “MCE”
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “MCE”, Vlera: 13918000 lekë pa TVSH
  2. A & E ENGINEERING sh.p.k, Vlera: 15312000 lekë pa TVSH
  3. CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA SHPK & ARCHISPACE SHPK, Vlera: 15317000 lekë pa TVSH
  2 4. “TOWER” & DRICONS", Vlera: 13770159 lekë pa TVSH
  3 5. “P.C.S.COMPANY” & “ERALG-G”, Vlera: 13823485 lekë pa TVSH
  6. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SHPK & TAULANT SHPK, Vlera: 15256000 lekë pa TVSH
  7. “HE & SK 11” & TESLA VIZION, Vlera: 13823485 lekë pa TVSH
  8. “CIVIL CONS”, Vlera: 13826131 lekë pa TVSH 9. “NET-GROUP” & “ARABEL – STUDIO”, Vlera: 13823485 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “HE & SK 11” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “HE & SK 11” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “HE & SK 11” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “HE & SK 11” viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for TESLA VIZION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TESLA VIZION viti 2014
  Monitor treasury transaction for TESLA VIZION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TESLA VIZION viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr.185 datë 20 Dhjetor 2021
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data