Open Procurement Albania

“Eliminimi i Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin Rrugor Kombëtar”

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Eliminimi i Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin Rrugor Kombëtar”

Sipas Buletinit te Posaçëm Nr. 152 datë 7 Nëntor 2022, jane shpallur fitues minikonkursi keta operatore ekonomike:

1. BOE “R. S. & M” & “SI.SI-AL” sh.p.k - fitues per objektin prokurues:
• Kryqëzimi Cërrik - Banjë - me vlere fituese 1,638,010 Leke
2.BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX-General Construcion” fitues per objektet prokuruese:
• Kryqëzimi Bërdicë - Velipojë Pika 1 - me vlere fituese 2,951,966 Leke
•Kryqëzimi Bërdicë - Velipojë Pika 2 - me vlere fituese 2,542,161 Leke
• Jergucat - Qafë Muzinë - me vlere fituese 2,689,025 Leke
• Aksi Fier - Levan - me vlere fituese 1,162,389

Sipas Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 jane shpallur fitues minikonkursi keta operatore ekonomike:

I. BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX-General Construcion”, eshte shpallur fitues per:
1. Kryqëzimi Fier Shegan- Vlera: 5,800,854.60 (pesë milion e tetëqind mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër pikë gjashtë) Lekë pa TVSH.

II. BOE “R. S. & M” & “SI.SI-AL” sh.p.k, eshte shpallur fitues per:
2. Dalje Vilë Bashtovë- Vlera: 3,298,451.79 (tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH.
3. Dalje Gosë qendër- Vlera: 3,690,469.79 (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e katërqinde gjshtëdhjetë e nëntë pikë shtatëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH.
4. Dalje Gosë jug- Vlera: 2,300,886.00 (dy milion e treqind mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.
5. Dalje Kavajë veri (Plepa-Rrogozhinë)-Vlera: 2,466,434.13 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tridhjetë e katër pikë trembëdhjetë) Lekë pa TVSH.
6. Dalje Kavajë jug (Plepa-Rrogozhinë)- Vlera: 2,385,059.61 (dy milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e pesëdhjetë e nëntë pikë gjshtëdhjetë e një) Lekë pa TVSH.
7. Dalje Kavajë jug (Rrogozhinë-Plepa)-Vlera: 2,384,675.42 (dy milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë dyzet e dy) Lekë pa TVSH

Sipas Buletinit Nr. 28 datë 27 Mars 2023 , jane shpallur fitues minikonkursi keta operatore ekonomike:

I. BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX-General Construcion” per:
1.Kryqëzimi Fier Shegan- me vlere 5,800,854 Leke pa TVSH

II. BOE “R. S. & M” & “SI.SI-AL” sh.p.k per :
1.Dalje Vilë Bashtovë - me vlere 3,298,451 Leke pa TVSH
2.Dalje Gosë qendër- me vlere 3,690,469 Leke pa TVSH
3.Dalje Gosë jug me vlere 2,300,886 Leke pa TVSH
4.Dalje Kavajë veri (Plepa-Rrogozhinë) - me vlere 2,466,434 Leke pa TVSH
5.Dalje Kavajë jug (Plepa-Rrogozhinë) - me vlere 2,385,059 Leke pa TVSH
6. Dalje Kavajë jug (Rrogozhinë-Plepa)- me vlere 2,384,675 Leke pa TVSH
7. Hyrje autostrada Plepa-Rrogozhinë - me vlere 1,805,550 Leke pa TVSH
8. Dalje autostrada-Hyrje Plepa - me vlere 2,710,022 Leke pa TVSH

Sipas Buletinit Nr. 53 datë 12 Qershor 2023 , eshte shpallur fitues minikonkursi BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX-General Construcion”, per segmentet :

1.Hyrje Bypass Arapaj Shkozet - 2,371,370 Leke pa TVSH
2.Hyrje Mbikalimi Shkozet (Plepa-Shkozet) - 2,343,498 Leke pa TVSH
3.Hyrje Mbikalimi Shkozet (Tiranë-Plepa) - 2,343,498 Leke pa TVSH
4.Ura e Lizës Elbasan (Elbasan-Librazhd) - 4,813,203 Leke pa TVSH
5.Labinot - Mbikalimi i Trenit - 3,017,049 Leke pa TVSH
6.Nyja Qafë Kashar - 1,796,153.99 Leke pa TVSH
7. Tiranë Rinas përball Megatek - 1,796,153 Leke pa TVSH
Reference No. REF-37049-07-25-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 58 133 781,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Publication Date 01-08-2022
Last date of Submitted Documents 18-08-2022
Tender Held Date 18-08-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. BOE “I.D.K – KONSTRUKSION” & “ERALD-G”
2. BOE “R. S. & M” & “SI.SI-AL sh.p.k”
3. BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX General Construcion”

Janë identifikuar si të suksesshëm operatorët ekonomikë të mëposhtëm me keto vlera ofertuese:
1. BOE “I.D.K – KONSTRUKSION” & “ERALD-G” -47,970,046 Leke
2. BOE “R. S. & M” & “SI.SI-AL sh.p.k”- 56,884,160 Leke
3. BOE “Signs & Road Safety Solutions” & “ALKO-IMPEX General Construcion” -57,039,000 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 14-09-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
  Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit "Buletini Nr. 152 datë 7 Nëntor 2022"
  Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit "Buletini Nr. 21 datë 6 Mars 2023 "
  Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit "Buletini Nr. 28 datë 27 Mars 2023"
  Formulari i njoftimit te fituesit te Minikonkursit "Buletini Nr. 53 datë 12 Qershor 2023"

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data