Open Procurement Albania

Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë
Reference No. REF-46663-10-19-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 379 798,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-10-2022
Last date of Submitted Documents 07-11-2022
Tender Held Date 07-11-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “A & E ENGINEERING" sh.p.k
2. “C.E.C GROUP”
3. BOE “CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI”
4. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA - ARCHISPACE - I RI
 • The winning bid ALL without vat 23 161 000,00
  Bidder Announcement date 31-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"”, per arsye:
  - oferta ekonomike me vlerë 21,624,000 lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar 22,945,147.65 lekë (pa tvsh) kjo në kundërshtim me vendimin Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim” dhe rekomandimin Nr. 5585,datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data