Open Procurement Albania

Ofrim i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizim me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale

Partner / Concesionary Ministria e Shëndetësisë
Contract's Object The procedure of concession / public private partnership for: Granting concession / PPP "Integrated services for providing the set of personalized surgical instruments, material supply with medical sterile disposable in surgical halls, as well as the treatment of biological waste and disinfecting rooms Surgical"
Concessionary Company
 • L51910021C
 • SaniService
 • Last date of Submitted Documents 30-03-2015
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession 9,657,000,000.00
  Concession's Duration 10
  Concession's Announcement Date 16-02-2015
  Bidders Action Laundry SHPK & S.S.I. SHPK & Mario Gugliemo SHPK & Brema Ambiente SHPK - SO.GE.SI. S.r.l. - Biometric Albania - O.E.S. Distrimed - Investital Llc. & Servizi Italia S.p.a.& Tecnosanimed & U.Jet S.r.l.
  Public Announcement Bulletin Buletini APP Datë 16.02.2015   
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 28-09-2015
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date 10-12-2015
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 120 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin nr.621/3/2015 ka vendosur heqjen e pezullimit për procedurën me objekt "Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale"
  Janë s`kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  O.ES. Distrimed
  Biometric Albania
  So.Ge.Si Spa Sogesi
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Nuk kanë paraqitur ofertë
  Cancellation reason
  Concessionaire Agreement/Acts

  Ftesë për ofertë
  Njoftimi i fituesit
  Njoftimi i lidhjes së kontratës
  Procesverbal i Themelimit
  Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Dhënies së Konçensionit(Partneritetit Publik Privat)
  Statuti dhe akti i themelimit të SANISERVICE

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.