Open Procurement Albania

Dhënia me Koncesion/Partneritet Publik Privat të paketës së shërbimit të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 40-65 vjec

Partner / Concesionary Ministria e Shëndetësisë
Contract's Object Concession / public private partnership - Package of basic medical examination service for the age group of 40-65 years. (Vlera Totale 13 833 000 000 lekë për dhjetë vjet - Vlera reale e kontratës do të jetë më e ulët pasi ajo do të llogaritet në varësi të numrit të kontrolleve që do të kryhen çdo vit për personat e grupmoshës 40-65 vjeç)
Concessionary Company
 • L42409015I
 • 3P Life Logistic
 • Last date of Submitted Documents 11-09-2014
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession 13,833,000,000.00
  Concession's Duration 10
  Concession's Announcement Date 25-02-2014
  Bidders MARKETING&DISTRIBUTION SHPK & TRIMED SHPK - GENIUS SHPK - NATURAL PHARMA EUROPE SHPK - PEGASUS SHPK - PROTON SHPK
  Public Announcement Bulletin Buletini APP Datë 25.02.2014   
  The winning bid ALL without vat 730,175,000
  Bidder Announcement date 06-10-2014
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13,833,000,000
  Contract date 07-01-2015
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 120 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët e mëposhtëm:
  GENIUS SHPK
  NATURAL PHARMA EUROPE SHPK
  PEGASUS SHPK
  Për arsyet e mëposhtme
  Kanë mungesë dokumentacioni
  Cancellation reason
  Concessionaire Agreement/Acts

  Ftesa për ofertë për Paketën e Shërbimit të Kontrollit Mjekësor
  Formulari i njoftimit të shpalljes së fituesit
  Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar
  Akt Themelimi i Shoqerise Koncensionare 3P life Logistic
  Statuti i Shoqerise Koncensionare 3P life Logistic

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.