Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
6 Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 22 60,527,249 22 60,527,249 60,299,521

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Shtesë kontrate: Blerje medikamente B2 557,200 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 464,333.33
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Shtesë kontrate: Blerje medikamente B2 557,200 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 464,333.33
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Shtesë kontrate: B7 - Blerje barna sistemi nervor dhe sistemi respirator dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore ndarë në 19 Lote 95,520 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 79,600.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier Shtesë kontrate: Blerje barna hormonale sistemime , hormonet seksuale, Metabolizmi dhe trakti tretës, - Loti 8: Lënde kontrasti për CT; Blerje barna hormonale sistemime, hormonet seksuale, Metabolizmi dhe trakti tretës, Lëndë Kontrasti për MRI për nevoja spitalore - Loti 10: Gatopentic; Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi respirator dhe Gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevojat spitalore - Loti 2: Midazolam; Blerje barna Anestezi Reanimacion, Sistemi Anti infektiv i përgjithshëm, dhe Gjaku dhe organet Formuese të Gjakut për nevojat spitalore - Loti 31: Cetriaxone 398,000 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 398,000.00
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Shtesë kontrate: B2 - Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulatore dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore - vënë në dispozicion nga FONDI 127,360 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 127,360.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shtesë kontrate: B2 - Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulatore dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore, e ndarë në Lote:
Loti 20 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Heparinë me peshë molekulare të ulët 4000UI/ 5000 UI/ 5700UI Shiringë e p.përgatitur
5,970,000 Signed the Contract + Additional Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 5,970,000.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Devoll Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 11,940 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 11,940.00
Ministry of Health Regional Hospital Directorate of Dibër Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 995,000 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 995,000.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Tropoja Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 31,840 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 31,840.00
Ministry of Health Regional Hospital Directorate of Berat Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 114,624 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 114,624.00
Ministry of Health Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 696,500 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 696,500.00
Ministry of Health Regional Hospital Directorate of Lezha Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 636,800 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 636,800.00
Ministry of Health Trauma University Hospital Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 3,383,000 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 3,383,000.00
Ministry of Health Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 2,985,000 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 2,985,000.00
Ministry of Health "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 29,850,000 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 29,850,000.00
Ministry of Health Regional Hospital of Durrës Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 6,387,680 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 6,368,000.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Saranda Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 161,190 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 161,190.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 2,786,000 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 2,786,000.00
Ministry of Health Regional Hospital of Vlora Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 2,228,800 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 2,228,800.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Pogradec Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 598,845 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 597,000.00
Ministry of Health Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 477,600 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 477,600.00
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Korça Blerje barna (B2)- Loti 20 - Heparine me peshë molekulare të ulët, 4000UI/5000 UI/ 5700UI, shiringë e p- përgatitur 1,477,150 Signed the Contract Megapharma SHPK - Fufarma SHA - Incomed SHPK 1,472,600.00
  • < previous
  • 1
  • next >