Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
7 LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 25 76,420,250 25 76,420,250 26,101,345

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19
Loti 3 Albumine humane 20% - 50 ml Flakon
28,985,850 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 3,220.65 leke per njesi
Ministry of Health Ministry of Health B16 - Blerje barna të ndryshme për përdorim spitalor.
Lot12 Human Plasma Immunoglobulin
21,152,664 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 14,101.75 Leke per njesi.
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Lot 11 Human albumine 1,289,093 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 1,289,092.50
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 11 - Human albumine 7,691,585 Announced the Winner LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 7,691,576.30
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 11 - Human albumine Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Korça B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 18 - Human Albumin Serum, 20%-50ML Flakon/ Ampule 227,722 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 216,960.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 18 - Human Albumin Serum, 20%-50ML Flakon/ Ampule 57,856 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 57,856.00
Ministry of Health Regional Hospital of Vlora B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 18 - Human Albumin Serum, 20%-50ML Flakon/ Ampule 216,960 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 216,960.00
Ministry of Health "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 18 - Human Albumin Serum, 20%-50ML Flakon/ Ampule 542,400 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 542,400.00
Ministry of Health "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan B4 - Blerje barna për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 18 - Human Albumin Serum, 20%-50ML Flakon/ Ampule 117,520 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 117,520.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje medikamente: Loti 114 - Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human Coagulation Factor VIII 250UI-500 UI UI dhe Loti 124 - Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human albumine 5%-250ML Flakon/ Ampule 8,159,935 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 8,159,934.91
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shtesë kontrate: Blerje barna B3 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore, e ndarë në Lote: Loti 4 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Human albumine 20%-50ML Flakon 1,121,575 Signed the Contract + Additional Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 934,645.83
Ministry of Health Regional Hospital of Durrës Blerje barna (B3)- Loti 4 - Human albumine, 20%-50ML, Flakon 309,407 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 309,400.00
Ministry of Health Regional Hospital of Vlora Blerje barna (B3)- Loti 4 - Human albumine, 20%-50ML, Flakon 193,375 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 193,375.00
Ministry of Health "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna (B3)- Loti 4 - Human albumine, 20%-50ML, Flakon 5,607,880 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 5,607,875.00
Ministry of Health "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje barna - B3- Loti 4 - Human albumine, 20%-50ML, Flakon 657,475 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 657,475.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje barna (B3)- Loti 4 - Human albumine, 20%-50ML, Flakon 88,953 Signed the Contract LEKLI SHPK & MEGAPHARMA SHPK 88,952.50
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.