Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
"Nënë Tereza"  University Hospital Center MONTAL - O.E.S DISTRIMED 2 - 2 - 32,044,600

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Nevojat emergjente për materiale konsumi për hemodinamikën - Lot 1 “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike Announced the Winner MONTAL - O.E.S DISTRIMED 9,178,600.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Nevojat emergjente për materiale konsumi për hemodinamikën - Lot 3 “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” Announced the Winner MONTAL - O.E.S DISTRIMED 22,866,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.