Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
12 LEKLI SHPK 147 809,304,718 147 809,304,718 460,535,410

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Loti 75 Sistemi nervor Ketamine 0.1 mg/ml - 5 ml Ampule 33,537 Signed the Contract LEKLI SHPK 33,537.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje bari Velaglucerase Alfa 400 UI (Vpriv® Ose Ekuivalent), për Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve në QSUT për vitin 2020-2021 57,979,621 Announced the Winner LEKLI SHPK 57,979,520.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje materiale, alergent diagnostikues dhe mjekues për Shërbimin e Alergologjisë ne QSUT.
Loti 1 Aeroalergene dhe alergene ushqimore per diagnose
3,664,000 Announced the Winner LEKLI SHPK 233,160 leke per njesi
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje materiale, alergent diagnostikues dhe mjekues për Shërbimin e Alergologjisë ne QSUT.
Loti 2 Imunoterapi specifike ekstrakt i modifikuar alergologjik monomerik.
8,487,300 Announced the Winner LEKLI SHPK 51 400 leke per njesi
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder LOT 1 Vecuronium bromide 124,007 Signed the Contract LEKLI SHPK 124,000.00
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Blerje Medikamente te deleguara nga MSHMS -Loti 8 Sistemi muskolo-skeletik Vecuronium bromide 10 mg Flakon 1,860,100 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,860,000.00
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 88 Dantrolene Sodium Signed the Contract LEKLI SHPK
Ministry of Health "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 103 Ketamine Signed the Contract LEKLI SHPK
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Blerje Barna mjekësore, lotet e dështuara në MSHMS
Loti 4 Sistem Musko Skeletik Vecuronium Bromide 10 mg Flakon
1,240,070 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,240,000.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti 48 Sistemi muskolo-skeletik Vecuronium bromide 10 mg Flakon 620,033 Announced the Winner LEKLI SHPK 1 240 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health B3-Blerje barna Gjaku dhe organet formuese të gjakut
Loti 2 Human Coagulation Factor X
68,939,220 Announced the Winner LEKLI SHPK 689.39 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 5 Human Hepatitis B imunoglobulin 10,602,616 Announced the Winner LEKLI SHPK 7,796 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 76 Methacoline Chloride 2,073,751 Announced the Winner LEKLI SHPK 4,147 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 88 Dantrolene Sodium 7,304,956 Announced the Winner LEKLI SHPK 8,919 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 7 Human plasma proteins (thereof Immunoglobulin at least 95%) + Immunoglobulin M (IgM) + Immunoglobulin A (IgA) + Immunoglobulin G (IgG) 121,064,374 Announced the Winner LEKLI SHPK 19,186 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 101 Flumazenil 1,053,626 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,145 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 103 Ketamine 2,730,930 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,123 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 28 Liposomal Amphotericin B 20,030,349 Announced the Winner LEKLI SHPK 12,364.10 leke per njesi
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti 34 Sistemi nervor Ketamine 50 mg/ml - 10 ml Ampule 39,757 Announced the Winner LEKLI SHPK 1135.9 leke per njesi
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Loti 3: Mirembajtje parandaluese dhe korrigjuese Analizator Hormonesh 244,471 Announced the Winner LEKLI SHPK 3,845,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 2 Imunoterapi specifike ekstrakt i modifikuar alergologjik monomerik 3,845,000 Announced the Winner LEKLI SHPK 3,845,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 1 Aeroalergenë dhe alergenë ushqimorë për diagnozë 2,283,620 Announced the Winner LEKLI SHPK 243 740 leke per njesi.
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 24 : Gjaku dhe organet formuese te gjakut Recombinant human C1- inhibitor (Conestat alfa) 2100 IU/25 ml Flakon/ Ampule 1,672,305 Announced the Winner LEKLI SHPK 1,672,290.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 19 Sistemi nervor Ketamine 50 mg/ml - 10 ml Ampule 454,364 Announced the Winner LEKLI SHPK 1 135 leke per njesi.
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora Lot 36 Ketamine 56,796 Announced the Winner LEKLI SHPK 1 135.9 leke per njësi
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje Bari Velaglucerase Alfa 400 UI (Vpriv® Ose Ekuivalent), per Sherbimin e Pediatrise se Specialiteteve ne QSU Per Vitin 2019-2020 (per 12 muaj) 74,328,299 Announced the Winner LEKLI SHPK 74,328,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 24 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Recombinant human C1-inhibitor (Conestat alfa) 2100 IU/25 ml Flakon/ Ampule 1,672,305 Announced the Winner LEKLI SHPK 111 486 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health B16 - Blerje barna të ndryshme për përdorim spitalor.
Lot9 Dantrolene
4,259,870 Announced the Winner LEKLI SHPK 9 240 Leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Loti 7 Liposomal Amphotericin B 50 mg 10,247,671 Announced the Winner LEKLI SHPK 12497.1 leke per njesi.
Ministry of Health Ministry of Health Lot12 D-Actinomycine 2,438,698 Announced the Winner LEKLI SHPK 11,084 leke pa tvsh per njesi.

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.