Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency TOP-OIL 2 66,633,208 2 66,633,208 75,600

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Hospital Service Directorate of Korça Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori Signed the Contract TOP-OIL 37,800 (Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar) leke pa tvsh.
Central Purchasing Agency Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori 66,633,208 Announced the Winner TOP-OIL 37,800 (Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar) leke pa tvsh.
  • < previous
  • 1
  • next >