Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
34 Aldosch-Farma SHPK 2038 905,121,917 2,015 901,830,804 313,158,045

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 34 Indomethacin 100 mg Supozitor 170,316 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 170,150.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 34 Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, Metabolizmi dhe trakti tretes” Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg Tablete 116,550 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 116,550.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna B3- Sistemi kardiovaskular - Loti 28 :Bisoprolol ( 10 mg tablete ) 305,532 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 285,660.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna B3- Sistemi kardiovaskular - Loti 31: Amiodarone ( 200 mg Tablete) 236,790 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 221,400.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 16 Sistemi Nervor Chlorpromazine 118,800 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 118,800.00
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 24 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Folic acid 5mg Tablete 1,600 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 4.50 leke per njesi.
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 28 Metabolizmi dhe trakti tretes Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg Tablete 2,462 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 2.56 leke per njesi
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 52 Sistemi kardiovaskular Naproxen 500 mg Tablete 2,046 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 16.30 leke per njesi
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 61 Sistemi kardiovaskular Verapamil 80 mg Tablete 271 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 2.50 leke per njesi
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 73 Sistemi nervor Paracetamol 100 mg Supozitor 1,026 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 10.00 leke per njesi
Saranda Hospital Saranda Hospital Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande - Lot 75 Sistemi nervor Risperidone 1 mg/ml - 30 ml Flakon + pipete te graduar 4,422 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 300.00 leke per njesi
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 26 Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, Metabolizmi dhe trakti tretes” Metformine hydrochloride 1000 mg Tablete 78,800 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 78,800.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 30 Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, Metabolizmi dhe trakti tretes” Metformine hydrochloride 850 mg Tablete 116,250 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 77,500.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje barna B2 - Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, metabolizmi dhe trakti tretese - Loti 31 Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, Metabolizmi dhe trakti tretes” Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 25 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 33 Sistemi Antiinfektive te pergjithshem, Barna antiparazitare, Metabolizmi dhe trakti tretes” Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) 10 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: Blerje barna B3- Sistemi kardiovaskular - Loti 24 :Simvastatine ( 40 mg Tablete) Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 9 Promethazine 50 mg/2 ml Ampule 52,900 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 52.9 leke per njesi
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti 8 Metabolizmi dhe trakti tretes Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg Tablete 38,880 Announced the Winner Aldosch-Farma SHPK 37,500.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Loti 14 Sistemi kardiovaskular Isosorbide dinitrate 10 mg Tablete 26,679 Announced the Winner Aldosch-Farma SHPK 26,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 29 Pancuronium bromide 4 mg/2 ml Ampule
Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Loti 5 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium chloride 0.9% - 500 ml Flakon 3,503,600 Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 3,360,000.00
Ministry of Health Psychiatric Hospital of Vlora Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 62 Olanzapine Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
Ministry of Health Hospital Service Directorate of Saranda Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 63 Risperidone Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19.
Loti 13 Ascorbic acid 5% - 2ml Ampule
Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 8 Anti-infektive te pergjithshem Sulfamethoxazole + Trimethoprim 400 mg + 80 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 11 Sistemi kardiovaskular Isosorbide dinitrate 10 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK 2.6 leke per njesi.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 12 Sistemi kardiovaskular Metoprolol 100 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 16 Sistemi nervor Codeine Phosphate Hemihydrate 15 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 17 Sistemi kardiovaskular Amlodipine 10 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Loti 24 Sistemi respirator Bromhexine hydrochloride 8 mg Tablete Signed the Contract Aldosch-Farma SHPK

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.