Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana ED KONSTRUKSION SHPK & ALBA KONSTRUKSION 1 177,009,573 1 177,009,573 155,511,566

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Furnizim Vendosje Makineri e Paisje per Sistemin e Kondicionimi në Ambjentet e S. U. Shefqet Ndroqi, Tiranë 177,009,573 Signed the Contract ED KONSTRUKSION SHPK & ALBA KONSTRUKSION 155,511,566.20
  • < previous
  • 1
  • next >

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.